Giải bài 9: Công thức hóa học - Hóa học 8 (Trang 32 - 34)

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 21/06/2017

Bài học này trình bày nội dung: Công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

Giải bài 9: Công thức hóa học

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Công thức hóa học của đơn chất

  • Công thức hóa học của đơn chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố
  • Với kim loại: kí hiệu hóa học của nguyên tố được coi là công thức hóa học.
  • Với phi kim: có thể lấy kí hiệu làm công thức hoặc có thể kí hiệu thêm chỉ số ở dưới chân.

II. Công thức hóa học của hợp chất

  • Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo ra chất kèm theo chỉ số ở dưới chân. Dạng chung

AxBy         ;       AxByCz

III.Ý nghĩa của công thức hóa học

Công thức hóa học của một chất có các ý nghĩa sau

  • Nguyên tố nào tạo ra chất
  • Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử chất
  • Phân tử khối của chất

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 33 SGK) 

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên từ một ... nên công thức hóa học chỉ gồm một ... còn ... tạo nên từ hai, ba ... Nên công thức hóa học gồm hai, ba ... Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số ... có trong một...

Câu 2.(Trang 33 SGK) 

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2.

b) Khí metan CH4

c) Kẽm clorua ZnCl2.

d) Axit sunfuric H2SO4.

Hãy nêu những gì biết được từ mỗi chất

Câu 3.(Trang 34 SGK) 

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

Câu 4.(Trang 34 SGK) 

a) Các cách viết sau chỉ những ý gì 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3.

b) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.


Bài học cùng chương

Bình luận