Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ - SGK Hoá học lớp 9

Bài đăng mới

Giải bài 14: Thực hành - Tính chất hóa học của bazơ và muối
18:53 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Giải bài 6: Thực hành - Tính chất hóa học của oxit và axit
11:35 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit, dễ hiểu.
Giải bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ
12:37 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập - Các loại hợp chất vô cơ.
Giải bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
11:37 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung về mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ.
Giải bài 11: Phân bón hóa học
10:39 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung về phân bón hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 10: Một số muối quan trọng
18:32 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung về một số muối quan trọng. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 9: Tính chất hóa học của muối
17:32 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung về tính chất hóa học của muối. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 8: Một số bazơ quan trọng - Tiết 2
16:39 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung về một số bazơ quan trọng. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 8: Một số bazơ quan trọng - Tiết 1
15:11 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung về một số bazơ quan trọng. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 7: Tính chất hóa học của bazơ
12:34 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tính chất hóa học của bazơ. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 5: Luyện tập - Tính chất hóa học của oxit và axit
11:41 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập về tính chất hóa học của oxit và axit.
Giải bài 4: Một số axit quan trọng
09:05 12/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Một số axit quan trọng. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 3: Tính chất hóa học của axit
17:00 10/06/2017 by : Quỳnh Phương
Các axit khác nhau có một số tính chất hóa học giống nhau. Đó là những tính chất hóa học nào? Để tìm hiểu về vấn đề đó, tech12h xin được chia sẻ với các bạn bài số 3 của chương trình hóa học lớp 9.
Giải bài 2: Một số oxit quan trọng - Tiết 2
17:01 10/06/2017 by : Quỳnh Phương
Lưu huỳnh đioxit có những tính chất, ứng dụng gì? Điều chế nó như thế nào? Để giải đáp những câu hỏi đó, tenh12h xin chia sẻ với các bạn bài 2 của hóa học 9:"Một số oxit quan trọng".

Pages