Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 1: Chất - Nguyên tử - Phân tử - SGK Hoá học lớp 8

Bài đăng mới

Giải bài 14: Bài thực hành 3 - Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học
03:08 15/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 14: Bài thực hành 3: Dấu hiệu của hiện tượng và phản ứng hóa học. Tách chất từ hỗn hợp.
Giải bài 7: Bài thực hành 2 - Sự lan tỏa của chất
03:51 15/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 2: Sự lan tỏa của chất. Tách chất từ hỗn hợp. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Giải bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp
18:10 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp.
Giải bài 11: Bài luyện tập 2
16:58 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 2. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 10: Hóa trị
15:48 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hóa trị. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 9: Công thức hóa học
15:40 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 8: Bài luyện tập 1
12:24 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 1. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 6: Đơn chất và hợp chất - phân tử
11:16 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Đơn chất và hợp chất - phân tử. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 5: Nguyên tố hóa học
10:38 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Nguyên tố hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 4: Nguyên tử
18:06 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Nguyên tử. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 2: Chất
17:11 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Chất. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.