Chương 3: Cacbon - Silic

Bài đăng mới

Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
15:06 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng.
Bài 18: Công nghiệp silicat
14:01 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Công nghiệp silicat. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
11:27 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Silic và hợp chất của silic. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 16: Hợp chất của cacbon
09:35 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hợp chất của cacbon. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 15: Cacbon
18:58 19/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Cacbon. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.