Chương 3: Liên kết hóa học

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 3: Liên kết hóa học - SGK Hoá học lớp 10

Bài đăng mới

Giải bài 16: Luyện tập - Liên kết hóa học
11:23 15/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Liên kết hóa học . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
10:40 15/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hóa trị và số oxi hóa. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
18:22 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử .
Giải bài 13: Liên kết cộng hóa trị
17:54 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Liên kết cộng hóa trị . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
15:54 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Liên kết ion - Tinh thể ion . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.