Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 3: Mol và tính toán hóa học - SGK Hoá học lớp 8

Bài đăng mới

Giải bài 23: Bài luyện tập 4
11:12 24/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 4. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 22: Tính theo phương trình hóa học
17:33 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tính theo phương trình hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 21: Tính theo công thức hóa học
16:41 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tính theo công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 20: Tỉ khối của chất khí
16:35 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tỉ khối của chất khí. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Giải bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
12:12 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
Giải bài 18: Mol
11:56 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Mol. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.