Chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn và các nguyên tố hóa học

Bài đăng mới

Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
12:49 18/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 33: Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng.
Giải bài 32: Luyện tập chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố đã học - SGK hóa học 9 trang 102
17:05 08/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố kiến thức về phần phi kim và sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài Luyện tập 3.
Giải bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - SGK hóa học 9 trang 96
15:07 08/08/2017 by : Quỳnh Phương
Bảng tuần hoàn có nguyên tắc sắp xếp và cấu tạo như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
Giải bài 30: Silic. Công nghiệp silicat - SGK hóa học 9 trang 92
15:32 08/08/2017 by : Quỳnh Phương
Nguyên tố silic tồn tại ở trạng thái nào, có ứng dụng gì trong cuộc sống ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Silic. Công nghiệp silicat.
Bài 29: Axit cacbonic và muối cacbonat
16:18 08/07/2017 by : Quỳnh Phương
Axit cacbonic và muối cacbonat có tính chất gì? Để trả lời câu hỏi đó, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài Axit cacbonic và muối cacbonat dựa theo cấu trúc hóa học 9.
Bài 28: Các oxit của cacbon
15:58 08/07/2017 by : Quỳnh Phương
Hai oxit của cacbon là CO, CO2 có gì giống, khác nhau về thành phần phân tử, tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng?
Bài 27: Cacbon
14:13 08/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Cacbon. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.
Bài 26: Clo
17:46 07/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Clo. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.
Bài 25: Tính chất hóa học của phi kim
16:46 07/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 9, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tính chất hóa học của phi kim.