Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 4: Hidrocacbon. Nhiên liệu - SGK Hoá học lớp 9

Bài đăng mới

Giải bài 43: Thực hành: Tính chất hóa học của hiđrocacbon
16:56 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố thêm kiến thức về hiđrocacbon, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon.
Giải bài 42: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu
15:09 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố lại kiến thức về chương 4. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon - Nhiên liệu.
Giải bài 41: Nhiên liệu
12:59 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Nhiên liệu là gì, nhiên liệu được phân loại và sử dụng ra sao ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhiên liệu.
Giải bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
11:04 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Dầu mỏ mà khí thiên nhiên tồn tại trong tự nhiên như thế nào và có ứng dụng gì trong cuộc sống ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Dầu mỏ và khí thiên nhiên.
Giải bài 39: Benzen
10:43 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Benzen là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Benzen.
Giải bài 38: Axetilen
18:16 09/08/2017 by : Quỳnh Phương
Axetilen là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Axetilen.
Giải bài 37: Etilen
17:32 09/08/2017 by : Quỳnh Phương
Etilen là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Etilen.
Giải bài 36: Metan
16:42 09/08/2017 by : Quỳnh Phương
Metan là chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất hóa học như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Metan.
Giải bài 35: Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
15:05 09/08/2017 by : Quỳnh Phương
Công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ được biểu diễn như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.
Giải bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ
18:47 08/08/2017 by : Quỳnh Phương
Hợp chất hữu cơ là những hợp chất như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ.