Chương 5: Dẫn xuất của Hidrocacbon. Polime

Bài đăng mới

Giải bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2 - SGK hóa học 9 trang 167
11:19 14/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố về tính chất hóa học cơ bản của một số hợp chất hữu cơ. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm - Phần 2.
Giải bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1 - SGK hóa học 9 trang 167
10:37 14/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố mối quan hệ qua lại giữa các loại hợp chất vô cơ và kim loại, phi kim. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm - Phần 1.
Giải bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit - SGK hóa học 9 trang 166
09:37 14/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố thêm kiến thức về gluxit, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của gluxit.
Giải bài 54: Polime - SGK hóa học 9 trang 161
18:12 12/08/2017 by : Quỳnh Phương
Polime là gì ? Nó có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Polime.
Giải bài 53: Protein - SGK hóa học 9 trang 159
16:37 12/08/2017 by : Quỳnh Phương
Protein là những chất hữu cơ có vai trò đặc biệt trong các quá trình sống. Vậy protein có thành phần, cấu tạo, và tính chất như thế nào ?
Giải bài 52: Tinh bột và xenlulozơ - SGK hóa học 9 trang 156
15:33 12/08/2017 by : Quỳnh Phương
Tinh bột và xenlulozơ có công thức và ứng dụng như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tinh bột và xenlulozơ.
Giải bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo - SGK hóa học 9 trang 148
17:18 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố kiến thức, và kĩ năng giải bài tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 51: Saccarozơ - SGK hóa học 9 trang 153
16:42 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Saccarozơ là loại đường phổ biến có nhiều trong loại thực vật. Vậy tính chất và ứng dụng của saccrozơ như thế nào? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Saccarozơ.
Giải bài 50: Glucozơ - SGK hóa học 9 trang 151
15:44 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Gluxit tiêu biểu và quan trọng nhất là glucozơ. Vậy glucozơ có tính chất và ứng dụng gì ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Glucozơ.
Giải bài 49: Thực hành: Tính chất của rượu và axit - SGK hóa học 9 trang 150
15:40 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố thêm kiến thức về rượu và axit, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của rượu và axit.
Giải bài 47: Chất béo - SGK hóa học 9 trang 145
12:34 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Chất béo là gì, thành phàn chính của nó là như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Chất béo.
Giải bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic - SGK hóa học 9 trang 144
11:26 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Etilen, rượu etylic và axit axetic có mỗi quan hệ với nhau như thế nào, có thể chuyển đổi cho nhau được không ?
Giải bài 45: Axit axetic - SGK hóa học 9 trang 140
17:42 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Axit axetic có công thức cấu tạo như thế nào? Nó có tính chất ứng dụng gì? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Axit axetic.
Giải bài 44: Rượu etylic - SGK hóa học 9 trang 136
17:04 10/08/2017 by : Quỳnh Phương
Rượu etylic có công thức cấu tạo như thế nào? Nó có tính chất ứng dụng gì? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Rượu etylic.