Chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm - SGK Hoá học lớp 12

Bài đăng mới

Giải Bài 30: Thực hành - Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng
11:18 18/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng.
Giải Bài 29: Luyện tập Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
17:23 04/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm.
Giải Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
16:32 04/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng.
Giải Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
14:20 04/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhôm và hợp chất của nhôm.
Giải Bài 26: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
12:23 04/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ.
Giải Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
18:24 03/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm.