Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh - SGK Hoá học lớp 10

Bài đăng mới

Giải bài 35: Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
18:06 16/10/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh .
Giải bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
18:19 16/10/2017 by : Quỳnh Phương
Để năm vững kiến thức kiến thức về tính chất của đơn chất oxi, lưu huỳnh và hợp chất của chúng . Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh .
Giải bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
17:52 16/10/2017 by : Quỳnh Phương
Axit sunfuric đặc và loãng có tính chất hóa học giống và khác nhau như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat .
Giải bài 32: Hidrosunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
18:16 13/10/2017 by : Quỳnh Phương
Hidrosunfua, lưu huỳnh đioxit, lưu huỳnh trioxit có những tính chất nào giống nhau và khá nhau, vì sao?
Giải bài 31: Bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh
17:36 13/10/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài thực hành số 4: Tính chất hóa học của oxi, lưu huỳnh .
Giải bài 30: Lưu huỳnh
16:34 13/10/2017 by : Quỳnh Phương
Tính chất hóa học của lưu huỳnh có gì đặc biệt, Lưu huỳnh có những ứng dụng quan trọng nào ? Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài 30: Lưu huỳnh .
Giải bài 29: Oxi - Ozon
15:40 13/10/2017 by : Quỳnh Phương
Tính chất hóa học cơ bản của oxi, ozon là gì, phương pháp điều chế cà vai trò của khí oxi ra sao? Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài 29: Oxi - Ozon .