Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Bài đăng mới

Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
16:45 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ.
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
16:57 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhận biết một số chất khí.
Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
15:55 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhận biết một số ion trong dung dịch.