Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ - SGK Hoá học lớp 12

Bài đăng mới

Giải Bài 42: Luyện tập Nhận biết một số chất vô cơ
16:45 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ.
Giải Bài 41: Nhận biết một số chất khí
16:57 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhận biết một số chất khí.
Giải Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
15:55 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhận biết một số ion trong dung dịch.