Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Ôn tập lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập - Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường - SGK Hoá học lớp 12

Bài đăng mới

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
12:02 07/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề môi trường.
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
11:09 07/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề xã hội.
Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
17:37 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.