Địa lí 9

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm Địa Lí 9, hướng dẫn giải bài tập SGK Địa Lí 9 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Địa Lí 9, tuyển tập các đề thi Địa Lí 9 học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi lên lớp 10 môn Địa mới nhất

Bài đăng mới

Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
18:12 07/07/2017 by : Mưa bụi
Ở nước ta, giao thông vận tải và bưu chính viễn thông đang phát triển ngày càng nhanh. Các loại hình dịch vụ này đang ngày càng đa dạng và hoạt động có hiệu quả.
Bài 13: Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
17:14 07/07/2017 by : Mưa bụi
Dịch vụ là một trong khu vực kinh tế lớn, gồm các ngành dịch vụ sản xuất, dịch vụ tiêu dùng , dịch vụ công cộng.
Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
17:16 07/07/2017 by : Mưa bụi
Công nghiệp nước ta đang ngày càng phát triển nhanh, với cơ cấu các ngành nghề đa dạng, trong đó có những ngành công nghiệp trọng điểm.
Bài 11: Nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
16:38 07/07/2017 by : Mưa bụi
Sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta phụ thuộc vào các nhân tố tự nhiên và các nhân tố kinh tế - xã hội.
Thực hành bài 10: Vẽ và phân tích  biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
16:11 07/07/2017 by : Mưa bụi
Ngành nuôi trồng và chăn nuôi nước ta đang ngày càng phát triển. Vậy phát triển như thế nào? Nhà nước ta đang có cơ cấu chuyển dịch như thế nào?
Bài 9: Sự phát triển và phân số lâm nghiệp, thủy sản
15:05 07/07/2017 by : Mưa bụi
Nước ta có ba phần tư diện tích là đồi núi và đường bờ biển dài tới 3260 km, đó là điều kiện thuận lợi để phát triển lâm nghiệp và thủy sản.
Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
18:04 06/07/2017 by : Mưa bụi
Nông ghiệp nước ta đã có những bước phát triển vững chắc, trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn. Năng suất và sản lượng thực liên tục tăng.
Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
18:23 06/07/2017 by : Mưa bụi
Nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các điều kiện tự nhiên.
Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam - Địa lí 9 trang 19
17:21 06/07/2017 by : Mưa bụi
Nền kinh tế nước ta trải qua quá trình phát triển lâu dài và nhiều khó khăn. Từ năm 1986, nước ta bắt đầu công cuộc đổi mới.
Thực hành bài 5: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 - Địa lí 9 trang 18
10:04 03/06/2017 by : Mưa bụi
Tháp dân số mô phỏng sự phân bố dân số ở các nhóm tuổi khác nhau. Nhìn vào tháp dân số chúng ta sẽ biết được tình hình dân số. Để nhận biết rõ hơn về những vấn đề liên quan đến tháp dân số.
Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống - Địa lí 9 trang 15
17:43 02/06/2017 by : Mưa bụi
Nước ta có nguồn lao động rất dồi dào. Tuy nhiên, số người chưa có việc làm còn lớn.
Bài 3: Phân bố dân cư và các loại địa hình quần cư - Địa lí 9 trang 10
15:10 02/06/2017 by : Mưa bụi
Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở đồng bằng và đô thị, thưa thớt ở vùng đồi núi.
Bài 2: Dân số và gia tăng dân số - Địa lí 9 trang 7
14:14 02/06/2017 by : Mưa bụi
Việt Nam là nước đông dân, có cơ cấu dân số trẻ. Nhờ thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình nên tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số có xu hướng giảm và cơ cấu dân số đang có sự thay đổi.
Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Địa lí 9 trang 3
14:54 02/06/2017 by : Mưa bụi
Việt Nam là quốc gia nhiều dân tộc. Với truyền thống yêu nước, đoàn kết các dân tộc đã sát cánh bên nhau trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước.