GDCD 8

Bài đăng mới

Bài 10: Tự lập
16:22 19/07/2017 by : Mưa bụi
Tự lập là một trong những đức tính tốt của con người. Vì vậy, việc hình thành và tạo nên tính tự lập vô cùng cần thiết.
Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư
16:26 19/07/2017 by : Mưa bụi
Bất cứ ai cũng đều sống trong một tập thể, một cộng đồng. Đi học bạn có lớp, có trường, ở nhà có tổ dân phố, làng xóm. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải có ý thức để xây dựng nếp sống văn hóa.
Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
15:14 19/07/2017 by : Mưa bụi
Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về văn hóa, kinh tế, xã hội. Đó là quá trình gây dựng lâu dài. Dó đó chúng ta phải biết tôn trọng những điều đó.
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội
15:50 19/07/2017 by : Mưa bụi
Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó, chúng ta cần phải tích cực trong các hoạt động ở trường lớp cũng như địa phương.
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
15:59 18/07/2017 by : Mưa bụi
Trong cuộc sống ai cũng cần có tình bạn.
Bài 5: Pháp luật và kỉ luật
16:47 15/06/2017 by : Mưa bụi
Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh hóa đời sống xã hội và góp phần bồi đắp nên những giá
Bài 4: Giữ chữ tín
16:43 15/06/2017 by : Mưa bụi
Xưa nay, chữ tín luôn là phẩm chất cao quý trong đời sống xã hội.
Bài 3: Tôn trọng người khác
15:06 15/06/2017 by : Mưa bụi
Sống trên đời chúng ta phải biết tôn trọng lẫn nhau. Khi bản thân đã tôn trọng người khác thì ngược lại người khác cũng sẽ tôn trọng lại mình.
Bài 2: Liêm khiết
15:53 15/06/2017 by : Mưa bụi
Khi nhắc đến đức tính liêm khiết, chúng ta không thể không nhắc đến vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh. Bác chính là tấm gương tiêu biểu mà khiến mọi người phải noi theo. Vậy liêm khiết là gì?
Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
17:01 14/06/2017 by : Mưa bụi
Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều mối quan hệ khác nhau, nếu ai cũng có một cách ứng xử đúng đắn, tôn trọng lẽ phải, thực hiện tốt những quy định chung của cả cộng đồng thì nó sẽ góp phần làm cho xã