GDCD 9

Bài đăng mới

Bài 10: Lí tưởng sống của thanh niên
15:26 17/07/2017 by : Mưa bụi
Thanh niên là đối tượng chủ lực để xây dựng đất nước. Vì vậy, họ cần phải là những người có nếp sống lành mạnh, có lí tưởng sống để sẵn sàng “chiến đấu” trên mọi mặt trận.
Bài 9:  Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
15:11 17/07/2017 by : Mưa bụi
Làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Bài 8: Năng động, sáng tạo
15:42 17/07/2017 by : Mưa bụi
Trong xã hội hiện đại ngày nay, yếu tố năng động và sáng tạo rất cần thiết đối với mỗi người.
Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
15:01 17/07/2017 by : Mưa bụi
Bác Hồ đã từng nói “ dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của ta”. Do đó, chúng ta cần phải biết kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó.
14:22 17/07/2017 by : Mưa bụi
Hiện nay có những vấn đề mà 1 nước không thể giải quyết được mà cần phải có sự giải quyết của nhiều nước như : chống khủng bố , chống vũ khí hạt nhân , phòng chống tội phạm ma túy , phòng chống AIDS …
Bài 3: Dân chủ và kỉ luật
12:38 16/06/2017 by : Mưa bụi
Dân chủ là để cho mọi người thể hiện và phát huy sự đóng góp của mình vào việc chung của xã hội, cộng đồng và tập thể; kỷ luật là điều kiện để thực hiện dân chủ.Dân chủ và kỉ luật kết hợp lại sẽ tạo r
Bài 2: Tự chủ
11:21 16/06/2017 by : Mưa bụi
Tự chủ là một trong đức tính mà con người cần phải rèn luyện. Bởi nó sẽ giúp cho con người con người sống đúng đắn, cư xử có đạo đức, có văn hoá.
Bài 1: Chí công vô tư
17:32 15/06/2017 by : Mưa bụi
Sinh thời, Bác Hồ luôn luôn căn dặn các cán bộ, Đảng viên phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Vậy chí công vô tư nghĩa là gì? Và nó được biểu hiện như thế nào?