Hóa học

Hệ thống lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK môn Hóa từ cấp I đến cấp III. Sưu tầm các đề thi thử, các chuyên đề thường gặp. Tất cả đều có hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu

Bài đăng mới

Bài 7: Bài thực hành 2: Sự lan tỏa của chất
03:51 15/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 2: Sự lan tỏa của chất. Tách chất từ hỗn hợp. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Bài 3: Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp
18:10 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 1: Tính chất nóng chảy của chất. Tách chất từ hỗn hợp.
Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
18:53 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 14: Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ
18:35 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính chất axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
12:56 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài Bài thực hành 1: Tính chất axit - bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li.
Bài 6: Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit
11:35 11/09/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn bài Thực hành : Tính chất hóa học của oxit và axit, dễ hiểu.
Giải bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 2 - SGK hóa học 9 trang 167
11:19 14/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố về tính chất hóa học cơ bản của một số hợp chất hữu cơ. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm - Phần 2.
Giải bài 56: Ôn tập cuối năm - Phần 1 - SGK hóa học 9 trang 167
10:37 14/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố mối quan hệ qua lại giữa các loại hợp chất vô cơ và kim loại, phi kim. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập cuối năm - Phần 1.
Giải bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit - SGK hóa học 9 trang 166
09:37 14/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố thêm kiến thức về gluxit, và rèn luyện kĩ năng thí nghiệm. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành: Tính chất của gluxit.
Giải bài 54: Polime - SGK hóa học 9 trang 161
18:12 12/08/2017 by : Quỳnh Phương
Polime là gì ? Nó có cấu tạo, tính chất và ứng dụng như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Polime.
Giải bài 53: Protein - SGK hóa học 9 trang 159
16:37 12/08/2017 by : Quỳnh Phương
Protein là những chất hữu cơ có vai trò đặc biệt trong các quá trình sống. Vậy protein có thành phần, cấu tạo, và tính chất như thế nào ?
Giải bài 52: Tinh bột và xenlulozơ - SGK hóa học 9 trang 156
15:33 12/08/2017 by : Quỳnh Phương
Tinh bột và xenlulozơ có công thức và ứng dụng như thế nào ? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tinh bột và xenlulozơ.
Giải bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo - SGK hóa học 9 trang 148
17:18 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố kiến thức, và kĩ năng giải bài tập về rượu etylic, axit axetic và chất béo. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài đăng dưới đây.
Giải bài 51: Saccarozơ - SGK hóa học 9 trang 153
16:42 11/08/2017 by : Quỳnh Phương
Saccarozơ là loại đường phổ biến có nhiều trong loại thực vật. Vậy tính chất và ứng dụng của saccrozơ như thế nào? Để biết chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Saccarozơ.

Pages