Lịch sử 11

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Lịch sử 11, hướng dẫn giải bài tập SGK Lịch sử 11 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Lịch sử 11, tuyển tập các đề thi môn Lịch sử 12 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Bài 10: Liên Xô xây sựng chủ nghĩa xã hội (1921 – 1941)
18:35 11/07/2017 by : Mưa bụi
Để khôi phục đất nước sau chiến tranh, nhân dân Xô viết đã thực hiện thành công chính sách kinh tế mới và triển khai công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Bài 9: Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921)
17:41 11/07/2017 by : Mưa bụi
Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 bùng nổ và thắng lợi ở Nga, nhà nước Xã hội chủ nghĩa đầu tiên ra đời, mở ra một thời kì mới trong lịch sử thế giới.
Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
17:45 11/07/2017 by : Mưa bụi
Phần lịch sử thế giới cận đại, từ cách mạng Hà Lan đến cách mạng tháng mười Nga gồm có một số nội dung chính các bạn cần nắm vững.
Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
17:45 11/07/2017 by : Mưa bụi
Những biến động lịch sử từ thời cận đại đến cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX đã tác động mạnh mẽ đến tình hình văn hóa. Nhiều thành tựu đã đạt được trong các lĩnh vực văn học – nghệ thuật, tư tưởng.
Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)
16:35 11/07/2017 by : Mưa bụi
Từ năm 1914 đến năm 1918, nhân loại đã phải trải qua một cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc, lôi cuốn vào vòng chiến hàng chục nước, chủ yếu là ở châu Âu, đã gây nên những thiệt hại to lớn về người và
Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh – Thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Trang 26 – 30, SGK)
18:26 09/06/2017 by : Mưa bụi
Nếu trong thế kỉ XVIII, thế giới chứng kiến sự thắng thế của chủ nghĩa tư bản đối với chế độ phong kiến thì thế kier XIX là thế kỉ đẩy mạnh xâm chiến thuộc địa của các nước tư bản Âu – Mĩ.
Bài 4: Các nước Đông Nam Á - Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX (Trang 17 –  26, SGK)
15:40 09/06/2017 by : Mưa bụi
Đông Nam Á là một khu vực khá rộng, bao gồm nhiều quốc gia trên lục địa và hải đảo, sớm trở thành mục tiêu xâm lược của các nước thực dân phương Tây.
Bài 3: Trung Quốc (Trang 12 – 17,SGK)
14:18 09/06/2017 by : Mưa bụi
Sau cuộc chiến tranh thuốc phiện, lịch sử Trung Quốc bước sang một thời kì mới. Đó là thời kì Trung Quốc bị các nước đế quốc Âu – Mĩ đua nhau xâm lược và chia sẻ.
Bài 2: Ấn Độ (Trang 8 – 12,SGK)
17:58 08/06/2017 by : Mưa bụi
Từ giữa thế kỉ XIX, mâu thuẫn giữa đông đảo nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh ngày càng trở nên sâu sắc.
Bài 1: Nhật Bản (Trang 4 – 8,SGK)
17:56 08/06/2017 by : Mưa bụi
Cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868 có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản. Nó đã đưa Nhật Bản phát triển theo con đường của các nước Phương Tây và trở thành đế quốc duy nhất ở Châu Á.