Tiếng anh 6 - mới

Học tiếng Anh lớp 6 - sách mới, Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 - sách mới, học tiếng anh lớp 8 online, để học tốt tiếng anh lớp 6, hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 6

Bài đăng mới

A closer look 2 - Unit 5: Natural Wonders of the World
00:52 23/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần A closer part 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về cấu trúc so sánh hơn, so sánh nhất và động từ khuyết thiếu must thông qua chủ đề Natural Wonders of the World.
A closer look 1 - Unit 5: Natural Wonders of the World
20:15 21/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Closer look 1 của unit 5 cung cấp cho bạn học các từ vựng và cách phát âm dựa theo chủ đề Natural Wonders of the World. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.
Getting started - Unit 5: Natural wonders of the world
19:24 21/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Đây là phần khởi động của unit 5 với chủ đề xuyên suốt là Natural wonders of the world (Những kỳ quan thiên nhiên của thế giới). Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề.
Project - Unit 4: My neighbourhood
18:35 21/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Project giúp bạn học luyện tập về cách viết đoạn văn mô tả về nơi bạn sinh sống, sử dụng những từ vựng và cấu trúc đã học ở unit 4.
Looking back - Unit 4: My neighbourhood
12:25 21/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Looking back sẽ giúp bạn học tổng kết lại những gì đã học về từ vựng cũng như cấu trúc đã học trong unit 4. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 2 - Unit 4: My Neighbourhood
11:54 21/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Skills 2 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề My neighbourhood. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 1 - Unit 4: My neighbourhood
21:06 19/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về ha kỹ năng Reading (đọc) và Speaking (nói) thông qua chủ đề My neighbourhood (Khu tôi sống). Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.
00:00 19/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Communication cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề My neighbourhood (Khu tôi sống). Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 2 - Unit 4: My neighbourhood
23:20 18/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần A closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về tính từ so sánh cũng như cấu trúc về so sánh hơn thông qua chủ đề My neighbourhood. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 1 - Unit 4: My neighbourhood
21:52 18/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm theo chủ đề của unit 4: My Neighborhood (Nơi tôi sống). Bài viết là gợi ý về từ vựng và giải bài tập trong sách giáo khoa.
19:41 18/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Đây là phần khởi động của unit 4 với chủ đề xuyên suốt là My neighbourhood. Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề. Bài viết là lời gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa.
Review 1 - Skills
17:55 18/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Skills giúp cho bạn học củng cố kiến thức cũng như 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết thông qua 3 unit đầu tiên. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Review 1 - Language
11:38 18/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Language giúp cho bạn học luyện tập về cách phát âm, từ vựng và ngữ pháp của 3 unit đầu tiên. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.
Project - Unit 3: My friends
17:46 16/08/2017 by : Phương Nguyễn 2
Phần Project giúp các bạn luyện tập thêm về bài học ngữ pháp của unit 3 này thông qua chủ đề My friends. Dưới đây là bài dịch giúp bạn học có thể hiểu rõ hơn về các hướng dẫn trong sách giáo khoa.

Pages