Tiếng anh 7 - mới

Bài đăng mới

Skills 1 - Unit 1: My hobbies
16:51 19/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng luyện tập cho bạn đọc hai kĩ năng đọc và nói. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.
Communication - Unit 1: My Hobbies
16:08 19/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói về chủ đề sở thích của tôi, cũng như đưa ra gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 2 - Unit 1: My Hobbies
18:23 18/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 1 - Unit 1: My hobbies
17:17 18/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học các từ vựng và cách phát âm theo chủ đề sở thích của tôi. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Getting started - Unit 1: My hobbies
17:18 18/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Dưới đây là phần khởi động của Unit 1, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề.