Tiếng anh 8 - mới

Học tiếng Anh lớp 9 - sách mới, Giải bài tập tiếng Anh lớp 8 - sách mới, học tiếng anh lớp 8 online, để học tốt tiếng anh lớp 8, hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 8

Bài đăng mới

A closer look 2 - Unit 4: Our customs and traditions
16:04 17/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 1 - Unit 4: Our custons and traditions
16:26 17/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học các từ vựng và cách phát âm theo chủ đề phong tục và truyền thống của Việt Nam.
Getting started - Unit 4: Our customs and traditions
16:48 17/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Dưới đây là phần khởi động của Unit 4, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề.
18:35 12/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần ôn tập 1 giúp bạn học luyện tập lại một lần nữa về các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết. Bài viết cung cấp hướng dẫn cũng như gợi ý cách giải bài tập trong sách giáo khoa.
Language - Review 1
16:23 12/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần ôn tập 1 giúp bạn học luyện tập lại một lần nữa về phần phát âm, từ vựng, ngữ pháp và cách sử dụng các kiến thức đó.
Looking back - Unit 3: Peoples of Viet Nam
18:34 11/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như các kỹ năng đã học trong unit 3. Bài viết cung cấp những gợi ý để giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 2 - Unit 3: Peoples in Viet Nam
17:33 11/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng 2 luyện tập cho bạn học về hai kỹ năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa
17:25 11/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng luyện tập cho bạn đọc hai kĩ năng đọc và nói. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.
Communication - Unit 3: Peoples of Viet Nam
17:43 11/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói về chủ các dân tộc Việt Nam cũng như đưa ra gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 2 - Unit 3: Peoples in Viet Nam
17:21 10/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 1 - Unit 3: Peoples in Viet Nam
16:50 10/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học các từ vựng và cách phát theo chủ đề các dân tộc Việt Nam. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Getting started - Unit 3: Peoples of Vietnam
16:01 10/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Dưới đây là phần khởi động của Unit 1, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề.
Looking back  - Unit 2: Life in the countryside
17:32 09/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như các kỹ năng đã học trong unit 1. Bài viết cung cấp những gợi ý để giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 2 - Unit 2: Life in the countryside
16:49 09/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng 2 luyện tập cho bạn học về hai kỹ năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa

Pages