Tiếng anh 9 - mới

Học tiếng Anh lớp 9 - sách mới, Giải bài tập tiếng Anh lớp 9 - sách mới, học tiếng anh lớp 9 online, để học tốt tiếng anh lớp 9, hướng dẫn giải bài tập tiếng anh 9

Bài đăng mới

Skills - Review 2
18:30 01/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần ôn tập 2 giúp bạn học luyện tập lại một lần nữa về các kỹ năng nghe, nói, đọc, và viết. Bài viết cung cấp hướng dẫn cũng như gợi ý cách giải bài tập trong sách giáo khoa.
Language - Review 2
17:34 01/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần ôn tập 2 giúp bạn học luyện tập lại một lần nữa về phần phát âm, từ vựng, ngữ pháp và cách sử dụng các kiến thức đó.
Looking back - Unit 6: Vietnam: Then and now
15:39 01/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như các kỹ năng đã học trong unit 6. Bài viết cung cấp những gợi ý để giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 2 - Unit 6: Vietnam: Then and now
15:15 01/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng 2 luyện tập cho bạn học về hai kỹ năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa
Skills 1 - Unit 6: Vietnam: Then and now
15:23 01/08/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng luyện tập cho bạn đọc hai kĩ năng đọc và nói. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.
Communication - Unit 6: Vietnam: Then and now
17:33 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói về Vietnam bây giờ và say này, cũng như đưa ra gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 2 - Unit 6: Vietnam: Then and now
17:09 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về thì quá khứ hoàn thành. Bài viết cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
A closer look 1 - Unit 6: Vietnam: Then and Now
16:39 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 1 cung cấp cho bạn học các từ vựng và cách phát âm câu theo chủ đề cuộc sống trong quá khứ. Bài viết cung cấp các từ vựng cũng như gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
Getting started - Unit 6: Vietnam: Then and now
16:01 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Dưới đây là phần khởi động của Unit 6, nhằm giới thiệu về chủ đề xuyên suốt cũng như giúp bạn đọc có được một cái nhìn tổng quan về chủ đề.
Looking back - Unit 5: Wonders of Vietnam
12:53 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần looking back giúp bạn học ôn tập lại từ vựng cũng như các kỹ năng đã học trong unit 5. Bài viết cung cấp những gợi ý để giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 2 - Unit 5: Wonders of Vietnam
11:25 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng 2 luyện tập cho bạn học về hai kỹ năng nghe và viết. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.
Skills 1 - Unit 5: Wonders of Vietnam
10:11 31/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần kỹ năng luyện tập cho bạn đọc hai kĩ năng đọc và nói. Bài viết dưới đây cung cấp những gợi ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.
Communication - Unit 5: Wonders in Vietnam
18:40 29/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói về những kì quan của Việt Nam. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.
17:16 29/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về câu bị động khách quan và cấu trúc suggest để đưa ra một lời gợi ý. Bài viết cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Pages