Toán lớp 3

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 3, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 3 một cách dễ hiểu, các dạng bài toán thường gặp trong môn toán lớp 3

Bài đăng mới

Giải bài luyện tập trang 56
17:22 29/07/2017 by : Mưa bụi
Nhằm củng cố kiến thức lại các dạng toán về phép nhân số có ba chữ số với số có một chữ số, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.
Giải bài nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
16:17 29/07/2017 by : Mưa bụi
Nhân số có hai chữ số nhân với số có 1 chữ số đã khó. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số càng khó hơn. Vậy tính nó như thế nào để nhanh và chính xác?
Giải bài luyện tập trang 54
15:51 29/07/2017 by : Mưa bụi
Bài học hôm nay thầy cô muốn giới thiệu với các con bài luyện tập về bảng nhân 8. Các con cố gắng chăm chỉ làm bài dựa trên hướng dẫn giải bài để nắm chắc bài hơn.
Giải bài bảng nhân 8
12:30 29/07/2017 by : Mưa bụi
Các con đã được học bảng nhân 6, bảng nhân 7. Vì thế, hôm nay, chúng ta sẽ được học một bảng nhân mới, đó chính là bảng nhân 8. Càng lên cao càng khó hơn.
Giải bài luyện tập trang 52
11:02 29/07/2017 by : Mưa bụi
Để củng cố kiến thức cho các con về các dạng toán có hai phép tính. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài luyện tập.
Giải bài "bài toán giải bằng hai phép tính" (tiếp theo)
11:46 29/07/2017 by : Mưa bụi
Bài trước, chúng ta đã được học bài "bài toán giải bằng hai phép tính". Vậy sau bài học, các con đã tự làm hết được các bài tập trong sách hay chưa?
Giải bài bài toán giải bằng hai phép tính
10:36 29/07/2017 by : Mưa bụi
Từ trước đến nay, các con mới chỉ được làm quen và giải các bài toán có một phép tính. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con cách giải bài toán có hai phép tính.
Giải bài luyện tập chung trang 49
09:32 29/07/2017 by : Mưa bụi
Để tổng kết lại những chương trình đã học ở bài trước. Hôm nay, các con sẽ đến với bài luyện tập chung. Thầy cô sẽ hướng dẫn giải cụ thể các dạng toán trong bài học.
Giải bài thực hành đo độ dài ( tiếp theo)
09:47 29/07/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài thực hành đo độ dài. Các con đã thực hành thành thạo các dạng bài tập này hay chưa?
Giải bài thực hành đo độ dài
17:42 28/07/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài thực hành đo độ dài. Thông qua bài thực hành này, các con sẽ nắm rõ hơn các đơn vị đo độ dài. Thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể cho các con làm bài thực hành.
Giải bài luyện tập trang 46
16:08 28/07/2017 by : Mưa bụi
Có rất nhiều bạn còn lúng túng với dạng toán đổi đơn vị đo độ dài. Vì vậy, hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể bài tập cho các con.
Giải bài bảng đơn vị đo độ dài
15:04 28/07/2017 by : Mưa bụi
Ở bài trước, chúng ta đã học hai đơn vị đo toán học là đề - ca - mét và héc - tô - mét. Hôm nay, chúng ta học về bảng đơn vị đo độ dài.
Giải bài đề - ca - mét, héc - tô - mét
12:13 28/07/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, thầy cô sẽ giới thiệu cho các con một đơn vị đo trong toán học mới. Đó chính là bài đề - ca - mét, héc - tô - mét.
Giải bài thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke
12:01 28/07/2017 by : Mưa bụi
Phần hình học nói chúng và phần góc nói riêng là một trong những phần khiến nhiều học sinh còn hoang mang.

Pages