Toán lớp 4

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 4, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 4 một cách dễ hiểu, các dạng bài toán thường gặp trong môn toán lớp 4

Bài đăng mới

Cách giải bài dạng: tìm 2 số khi biết tổng và hiệu - toán lớp 4
16:12 11/08/2017 by : Chiến Thần
Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của chúng thì là thế nào? Đơn giản thôi, các con chú ý cách làm như sau nhé
Cách giải bài toán về khối lượng và thời gian - Toán lớp 4
15:09 11/08/2017 by : Chiến Thần
Có 2 đại lượng đo lường các con sẽ làm quen trong chương trình Toán lớp 4. Đó là: khối lượng và thời gian. Mỗi đại lượng có các đơn vị đo khác nhau.
Cách giải bài tập dạng trung bình cộng Toán lớp 4
11:04 11/08/2017 by : Chiến Thần
Dạng toán trung bình cộng là dạng bài tập thường gặp trong toán 4. Thường gặp trong các đề kiểm tra, đề thi. Việc giải bài toán dạng trung bình cộng khá dễ dàng.
Giải bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... - Chia cho 10, 100, 1 000, ....
18:52 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Nhân với 10, 100, 1 000, ... - Chia cho 10, 100, 1 000, ... . Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Tính chất giao hoán của phép nhân
17:46 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Tính chất giao hoán của phép nhân. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Nhân với số có một chữ số
16:09 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Nhân với số có một chữ số. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 56
15:28 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học
Giải bài Luyện tâp - Toán lớp 4 trang 55
12:03 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học
Giải bài Thực hành vẽ hình vuông
11:28 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Thực hành vẽ hình vuông. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
11:16 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Thực hành vẽ hình chữ nhật. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Vẽ hai đường thẳng song song
10:57 29/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Vẽ hai đường thẳng song song. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc
16:38 28/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Vẽ hai đường thẳng vuông góc. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Hai đường thẳng song song
15:50 28/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hai đường thẳng song song. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập
Giải bài Hai đường thẳng vuông góc
15:30 28/07/2017 by : Snowhite Snowflakes
Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Hai đường thẳng vuông góc. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

Pages