Toán lớp 5

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 5, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 5 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 5

Bài đăng mới

Giải bài Luyện tập - sgk toán 5 trang 64
15:05 10/08/2017 by : Mưa bụi
Sau khi học xong bài phép chia số thập phân, thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài luyện tập.
Giải bài Chia một số thập phân cho một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 63
15:13 10/08/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, các con sẽ được học một dạng toán mới đó chính là "phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên".
Giải bài Luyện tập chung (tiếp) - sgk toán 5 trang 62
14:59 10/08/2017 by : Mưa bụi
Bài học hôm nay thầy cô muốn mang đến cho các con đó chính là bài "luyện tập chung". Chúng ta sẽ luyện tập lại một lần nữa các phép cộng trừ nhân số thập phân.
Giải bài luyện tập chung - sgk toán 5 trang 61
10:58 10/08/2017 by : Mưa bụi
Như vậy, đến thời điểm này các con đã học xong các phép cộng, trừ và nhân số thập phân. Để củng cố lại kiến thức cho các con, hôm nay chúng ta sẽ đến với bài luyện tập chung.
Giải bài luyện tập - sgk toán 5 trang 61
10:01 10/08/2017 by : Mưa bụi
Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập. Bởi dạng toán nhân một số thập phân với số thập phân khá phức tạp, nhiều bạn còn để sai dấu.
Giải bài Luyện tập - sgk toán 5 trang 60
10:51 10/08/2017 by : Mưa bụi
Sau khi học xong bài nhân một số thập phân với một số thập phân, các con cảm thấy thế nào, có khó hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn lại dạng toán này bằng cách làm bài luyện tập nhé.
Giải bài Nhân một số thập phân với một số thập phân - sgk toán 5 trang 58
10:05 10/08/2017 by : Mưa bụi
Vừa qua, chúng ta đã học bài nhân một số thập phân với một số tự nhiên hay nhân một số thập phân với 10,100, 1000.
Giải  bài Luyện tập - sgk toán 5 trang 58
09:22 10/08/2017 by : Mưa bụi
Sau khi học bài nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...chúng ta sẽ tiến hành làm bài luyện tập để củng cố lại kiến thức.
Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57
15:50 09/08/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, các con sẽ được học bài "nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...". Chắc chắn, nhiều bạn sẽ tò mò đây là phép toán như thế nào?
Giải bài Nhân một số thập phân với một số tự nhiên - sgk toán 5 trang 55
15:14 09/08/2017 by : Mưa bụi
Các con đã được học phép nhân các số với nhau. Nhưng phép nhân một số thập phân với một số tự nhiên thì hôm nay các con mới được học. Cùng tìm hiểu ví dụ và cách làm bài mà thầy cô hướng dẫn.
Giải bài luyện tập chung - sgk toán 5 trang 55
15:12 09/08/2017 by : Mưa bụi
Hôm nay, để tổng kết lại các dạng toán mà các con vừa mới được học là cộng và trừ hai số thập phân. Thầy cô sẽ hướng dẫn các con làm bài luyện tập chung.
Giải bài Luyện tập - sgk toán 5 trang 54
15:57 09/08/2017 by : Mưa bụi
Các con đã được học trừ hai số thập phân. Các con có cảm thấy khó không nào? Để giúp các con làm tốt hơn dạng toán này, hôm nay thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập. Chúng ta cùng bắt đầu.
Giải bài Trừ hai số thập phân - sgk toán 5 trang 53
10:24 09/08/2017 by : Mưa bụi
Bài học hôm nay mà thầy cô muốn gửi đến cho các con đó chính là phép trừ hai số thập phân. Thực chất nó cũng thực hiện tương tự như đối với phép trừ hai số thông thường.
Giải bài luyện tập - sgk Toán 5 trang 52
10:42 09/08/2017 by : Mưa bụi
Sau khi học xong bài tổng nhiều số thập phân, các con có cảm thấy khó hay không? Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải bài luyện tập để các con làm thành thạo hơn, tốt hơn dạng toán này.

Pages