Toán lớp 7

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 7, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 7 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 7, tuyển tập các đề thi học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất của Toán 7

Bài đăng mới

Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1
10:19 18/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố kiến thức toàn bộ chương II về tam giác ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương II - Tam giác.
Giải bài 9: Thực hành ngoài trời - Toán 7 tập 1
19:28 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Bạn có thể đo được khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi con sông hay không? Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành ngoài trời.
Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1
18:51 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để nhận biết hai tam giác vuông bằng nhau có những trường hợp nào ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Định lý Py-ta-go.
Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1
16:29 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Trong tam giác vuông, nếu biết độ dài của hai cạnh thì ta tính được độ dài của cạnh thứ ba ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Định lý Py-ta-go.
Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1
12:57 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Tam giác có hai cạnh bằng nhau được gọi tên là gì ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tam giác cân.
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Toán 7 tập 1
12:12 16/08/2017 by : Quỳnh Phương
Nếu hai tam giác có 1 cạnh và 2 góc kề bằng nhau thì hai tam giác đó có bằng nhau không ?
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c) - Hình học 7 tập 1
10:02 16/08/2017 by : Quỳnh Phương
Hai tam giác có 3 cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau, vậy nếu hai tam giác có 2 cạnh và góc xen giữa bằng nhau thì hai tam giác đó có bằng nhau không ?
Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Hình học 7 tập 1
16:49 15/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để biết hai tam giác có bằng nhau ta có cần thiết phải biết hết những cạnh, góc , đỉnh tương ứng bằng nhau hay không ?
Bài 2: Hai tam giác bằng nhau - Hình học 7 tập 1
15:18 15/08/2017 by : Quỳnh Phương
Ta đã biết sự bằng nhau của hai đoạn thẳng, hai góc vậy còn đối với tam giác ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hai tam giác bằng nhau.
Bài 1: Tổng ba góc trong một tam giác - Hình học 7 tập 1
12:59 15/08/2017 by : Quỳnh Phương
Tổng ba góc trong một tam giác có thay đổi hay không khi kích thước và hình dạng tam giác thay đổi. Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tổng ba góc trong một tam giác.
Ôn tập chương I - Toán hình 7 tập 1
10:06 15/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố về tính chất của đường thẳng song song và đường thẳng vuông góc. Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương 1 thuộc phần hình học lớp 7.
Bài 7: Định lí - Toán hình 7 tập 1
18:17 12/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: định lí . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 6: Từ vuông góc đến song song - Toán hình 7 tập 1
17:24 12/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: từ vuông góc đến song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song - Toán hình 7 tập 1
16:05 12/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song .

Pages