Giải câu 1 trang 165: Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/08/2017

Đề bài:

Câu 1: Trang 165 - SGK hóa học 9

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau:

a) Polime là những chất có phân tử khối lớn.

b) Polime là những chất có phân tử khối nhỏ.

c) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều loại nguyên tử liên kết với nhau tạo nên.

d) Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Hướng dẫn giải:

Đáp án d

Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau tạo nên.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 1 trang 165 sgk hóa 9, giải bài tập 1 trang 165 hóa 9, hóa 9 câu 1 trang 165, Câu 1 Bài 54 sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bình luận

Bài đăng khác