Giải câu 5 bài 54: Polime - Hóa học 9 (trang 161 - 165)

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 12/08/2017

Đề bài:

Câu 5: Trang 165 - SGK hóa học 9

Khi đốt cháy một loại polime chỉ thu được khí CO2 và hơi nước với tỉ lệ số mol CO2 : số mol H2O bằng 1 : 1

Hỏi polime trên thuộc loại nào  trong các polime sau: polietilen, poli (vinyl clorua), tinh bột, protein ? Tại sao ?

Hướng dẫn giải:

Khi đốt cháy polime thì  nCO2 : nH2O = 1 : 1

=>nC : nH = 1 : 2

Khi đốt cháy polietilen thì nC : nH = 1 : 2

Khi đốt cháy poli(vinyl clorua) thì có clo

Khi đốt cháy tinh bột thì nC : nH = 3 : 2

Khi đốt cháy protein thì có nitơ

 

=> Polime là polietilen.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 5 trang 165 sgk hóa 9, giải bài tập 5 trang 165 hóa 9, hóa 9 câu 5 trang 165, Câu 5 Bài 54 sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận