Giải bài : Quãng đường - sgk Toán 5 trang 140
Ngày đăng: 13-12-2017
Chúng ta đã biết cách tính vận tốc khi biết quãng đường và thời gian, vậy muốn tính quãng đường ta phải làm như thế nào ?