Hóa học 11

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm Hóa học 11, hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 11 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Hóa 11, tuyển tập các đề thi môn hóa học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Bài 24: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo
12:32 01/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ. Công thức phân tử và công thức cấu tạo.
Bài 23: Phản ứng hữu cơ
11:53 01/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phản ứng hữu cơ.
Bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
18:37 30/06/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ.
Bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
17:22 30/06/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ.
Bài 20: Mở đầu về hóa học hữu cơ
16:56 30/06/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 11, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Mở đầu về hóa học hữu cơ.
Bài 19: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng
15:06 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng.
Bài 18: Công nghiệp silicat
14:01 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Công nghiệp silicat. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 17: Silic và hợp chất của silic
11:27 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Silic và hợp chất của silic. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 16: Hợp chất của cacbon
09:35 20/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hợp chất của cacbon. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 15: Cacbon
18:58 19/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Cacbon. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 13: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
11:27 19/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng.
Bài 12: Phân bón hóa học
10:08 19/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Phân bón hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
18:01 18/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Axit photphoric và muối photphat .
Bài 10: Photpho
13:19 18/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Photpho . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.

Pages