GDCD

Hệ thống lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK môn GDCD từ cấp I đến cấp III. Sưu tầm các đề thi thử, các chuyên đề thường gặp. Tất cả đều có hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu

Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn GDCD

Bài đăng mới

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
17:22 02/08/2017 by : Mưa bụi
Một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trường liên tục và vững chắc về kinh tế , có sự đảm bảo, ổn định và phát triển về văn hóa, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện…Tr
Bài 8: Luật pháp với sự phát triển của công dân
16:52 02/08/2017 by : Mưa bụi
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta, Đảng và nhà nước rất chú trọng đến yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm chuẩn bị một thế hệ công dân có trí tuệ và
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
16:34 02/08/2017 by : Mưa bụi
Hiến pháp năm 1992 khẳng định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.
Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
15:19 02/08/2017 by : Mưa bụi
Ngày nay, trên đất nước chúng ta, mỗi công dân đều có những quyền tự do nhất định, được ghi nhận trong hiến pháp. Đó là các quyền tự do cơ bản của công dân.
Bài 10: Tự lập
16:22 19/07/2017 by : Mưa bụi
Tự lập là một trong những đức tính tốt của con người. Vì vậy, việc hình thành và tạo nên tính tự lập vô cùng cần thiết.
Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư
16:26 19/07/2017 by : Mưa bụi
Bất cứ ai cũng đều sống trong một tập thể, một cộng đồng. Đi học bạn có lớp, có trường, ở nhà có tổ dân phố, làng xóm. Vì vậy, mỗi chúng ta cần phải có ý thức để xây dựng nếp sống văn hóa.
Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
15:14 19/07/2017 by : Mưa bụi
Mỗi dân tộc đều có những nét riêng về văn hóa, kinh tế, xã hội. Đó là quá trình gây dựng lâu dài. Dó đó chúng ta phải biết tôn trọng những điều đó.
Bài 7: Tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội
15:50 19/07/2017 by : Mưa bụi
Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Do đó, chúng ta cần phải tích cực trong các hoạt động ở trường lớp cũng như địa phương.
Bài 10: Quan niệm về đạo đức
17:56 18/07/2017 by : Mưa bụi
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông. Người luôn luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội.
Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử là mục tiêu phát triển của xã hội
16:46 18/07/2017 by : Mưa bụi
Khác với lịch sử phát triển của tự nhiên, lịch sử xã hội loài người được tạo nên và phát triển bởi các hoạt động có ý thức của con người...Điều này sẽ được chứng minh rõ cho các bạn trong bài học &quo
Bài 8: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội
16:03 18/07/2017 by : Mưa bụi
Đời sống xã hội gồm hai lĩnh vực là đời sống vật chất và đời sống tinh thần.
Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
15:18 18/07/2017 by : Mưa bụi
Con người luôn mong muốn khám phá thế giới xung quanh và khám phá chính mình. Nhưng muốn khám phá đối tượng nào cũng phải xuất phát từ thực tiễn mới có khả năng nhận thức được bản chất đối tượng.
Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
15:03 18/07/2017 by : Mưa bụi
Trong học tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày, phải biết phát hiện cái mới, ủng hộ và làm theo cái mới.
Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
15:59 18/07/2017 by : Mưa bụi
Trong cuộc sống ai cũng cần có tình bạn.

Pages