Hóa học 10

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm Hóa học 10, hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 10 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Hóa 10, tuyển tập các đề thi môn hóa học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
10:42 03/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 10, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa khử.
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
17:52 01/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 10, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ.
Bài 17: Phản ứng oxi hóa - khử
15:58 01/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 10, Tech 12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phản ứng oxi hóa - khử.
Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học
11:23 15/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Liên kết hóa học . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
10:40 15/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hóa trị và số oxi hóa. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
18:22 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử .
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
17:54 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Liên kết cộng hóa trị . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
15:54 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Liên kết ion - Tinh thể ion . Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 9, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
12:28 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấy hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học .
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
11:03 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học .
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
09:19 14/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung:Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học, định luật tuần hoàn .
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
17:52 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung:Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học .
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
15:43 13/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học .
Bài 6. Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
10:29 05/06/2017 by : Quỳnh Phương
Tech12h xin gửi tới các bạn nội dung tóm tắt, kiến thức trọng tâm bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử. Hi vọng bài luyện tập này giúp các bạn nắm rõ hơn kiến thức về Cấu tạo vỏ nguyên tử

Pages