Hóa học 8

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm Hóa học 8, hướng dẫn giải bài tập SGK Hóa học 8 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Hóa 8, tuyển tập các đề thi môn hóa học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Bài 23: Bài luyện tập 4
11:12 24/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 4. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
17:33 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tính theo phương trình hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 21: Tính theo công thức hóa học
16:41 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tính theo công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 20: Tỉ khối của chất khí
16:35 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Tỉ khối của chất khí. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
12:12 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
Bài 18: Mol
11:56 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Mol. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 17: Bài luyện tập 3
10:24 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 3. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 16: Phương trình hóa học
09:40 22/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Phương trình hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
18:30 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Phản ứng hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 13: Phản ứng hóa học
17:18 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Phản ứng hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 12: Sự biến đổi chất
17:13 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Sự biến đổi chất. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 11: Bài luyện tập 2
16:58 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Bài luyện tập 2. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 10: Hóa trị
15:48 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Hóa trị. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 9: Công thức hóa học
15:40 21/06/2017 by : Quỳnh Phương
Bài học này trình bày nội dung: Công thức hóa học. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.

Pages