Lịch sử 6

Bài đăng mới

Bài 10 : Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - Trang 30 lịch sử 6
16:49 11/08/2017 by : Mưa bụi
Bắt đầu từ thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc, công cụ sản xuất đã từng bước được cải thiện. Thuật luyện kim cũng đã được phát minh, nghề trồng lúa nước đã ra đời.
Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta - Trang 27 lịch sử 6
16:38 11/08/2017 by : Mưa bụi
Từ thời xa xưa, loài người nguyên thủy đã có mặt và sinh sống rải rác trên đất nước ta. Vậy cuộc sống của họ đã diễn ra như thế nào?
Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Trang 22 lịch sử 6
16:29 11/08/2017 by : Mưa bụi
Thời xa xưa, nước ta chỉ là một vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, núi đá. Đến những năm 1960, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hàng loạt di tích người tối cổ.
Bài 7: Ôn tập - Trang 21 lịch sử 6
15:49 11/08/2017 by : Mưa bụi
Phần một của chương trình lịch sử lớp 6 đã trình bày những nét cơ bản của lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến cuối thời cổ đại.
Bài 6: Văn hóa cổ đại - Trang 16 lịch sử 6
15:28 11/08/2017 by : Mưa bụi
Thời cổ đại, khi nhà nước được hình thành, loài người bước vào xã hội văn minh.
Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây
18:35 28/06/2017 by : Mưa bụi
Nhìn trên bản đồ thế giới, ta sẽ thấy ở miền Nam Âu có hai bán đảo nhỏ vươn dài ra Địa Trung Hải. Đó là những quốc gia cổ đại phương Tây.
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông
17:53 28/06/2017 by : Mưa bụi
Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành từ đâu và từ bao giờ, mời các bạn cùng Tech12h đến với bài học “các quốc gia cổ đại phương Đông”.
Bài 3: Xã hội nguyên thuỷ
15:11 28/06/2017 by : Mưa bụi
Lịch sử loài người cho chúng ta biết những sự việc diễn ra trong đời sống con người từ khi xuất hiện đến ngày nay. Sau đây, Tech12h mời các bạn cùng đến với bài học “xã hội nguyên thuỷ”.
Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử
15:30 28/06/2017 by : Mưa bụi
Lịch sử loài người bao gồm muôn vàn sự kiện, xảy ra vào những thời gian khác nhau. Vì vậy, muốn hiểu lịch sử cần phải sắp đặt lại lịch sử theo thời gian.