Lịch sử

Hệ thống lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK môn Lịch Sử từ cấp I đến cấp III. Sưu tầm các đề thi thử, các chuyên đề thường gặp. Tất cả đều có hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu

Bài đăng mới

Bài 10 : Những chuyển biến trong đời sống kinh tế - Trang 30 lịch sử 6
16:49 11/08/2017 by : Mưa bụi
Bắt đầu từ thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc, công cụ sản xuất đã từng bước được cải thiện. Thuật luyện kim cũng đã được phát minh, nghề trồng lúa nước đã ra đời.
Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta - Trang 27 lịch sử 6
16:38 11/08/2017 by : Mưa bụi
Từ thời xa xưa, loài người nguyên thủy đã có mặt và sinh sống rải rác trên đất nước ta. Vậy cuộc sống của họ đã diễn ra như thế nào?
Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Trang 22 lịch sử 6
16:29 11/08/2017 by : Mưa bụi
Thời xa xưa, nước ta chỉ là một vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, núi đá. Đến những năm 1960, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hàng loạt di tích người tối cổ.
Bài 7: Ôn tập - Trang 21 lịch sử 6
15:49 11/08/2017 by : Mưa bụi
Phần một của chương trình lịch sử lớp 6 đã trình bày những nét cơ bản của lịch sử loài người từ khi xuất hiện đến cuối thời cổ đại.
Bài 6: Văn hóa cổ đại - Trang 16 lịch sử 6
15:28 11/08/2017 by : Mưa bụi
Thời cổ đại, khi nhà nước được hình thành, loài người bước vào xã hội văn minh.
Bài 10: Trung Quốc giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX
16:07 22/07/2017 by : Mưa bụi
Qúa trình Trung Quốc trở thành nước nửa thuộc địa cũng là quá trình mà các phong trào chống đế quốc và phong trào của nhân dân Trung Quốc nổ ra, nhất là cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII – Đầu thế kỉ XX
16:41 22/07/2017 by : Mưa bụi
Ấn Độ là nước sớm bị thực dân Anh xâm lược và đô hộ. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra, song thất bại. Để nắm bắt rõ hơn về vấn đề này.
Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học  và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX
16:32 22/07/2017 by : Mưa bụi
Trong các thế kỉ XVIII – XIX, những thành tựu về khoa học, kĩ thuật có tác dụng lớn đối với xã hội loài người .
Bài 7: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX.
16:20 22/07/2017 by : Mưa bụi
Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, phong trào công nhân quốc tế phát triển, quốc tế thứ hai ra đời. Cách mạng Nga 1905 – 1907 bùng nổ, làm suy yếu chế độ Nga hoàng.
Bài 10: Các nước Tây Âu
18:41 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình các nước Tây Âu đã có những thay đổi to lớn và sâu sắc. Tiêu biểu là sự liên kết các nước Tây Âu trong tổ chức liên minh (EU).
Bài 9: Nhật Bản
17:08 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ một nước bại trận, chiến tranh bị tàn phá nặng nề, Nhật Bản đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một siêu cường kinh tế đứng thứ hai trên thế giới.
Bài 8: Nước Mĩ
16:05 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ đã vươn lên trở thành nước tư bản giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống tư bản chủ nghĩa theo đuổi mưu đồ bá chủ thế giới.
Bài 7: Các nước Mĩ – La Tinh
16:31 21/07/2017 by : Mưa bụi
Mĩ La – Tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê –hi- cô ở Bắc Mĩ xuống Nam Mĩ.
Bài 6:  Các nước Châu Phi
16:12 21/07/2017 by : Mưa bụi
Từ sau thế kỉ XX, các nước châu Phi đã dành được độc lập.

Pages