Sinh học 10

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Sinh học 10, hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 10 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Sinh học 10, tuyển tập các đề thi môn Sinh học 10 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Giải Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
00:45 22/08/2017 by : Diệu Linh
Sự tăng số lượng cá thể vi sinh vật được xem là sự sinh sản, hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực có những nét khác nhau. Đó là nội dung bài 26.
Giải Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
00:44 22/08/2017 by : Diệu Linh
Vi sinh vật có đặc điểm nổi trội là sinh trưởng và sinh sản nhanh. Vậy tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật như thế nào? Quá trình sinh trưởng của quần thể vi sinh vật diễn ra như thế nào?
Giải Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
19:58 21/08/2017 by : Diệu Linh
Vi sinh vật là nhóm sinh vật có cấu tạo đơn giản. Tuy nhiên, chúng vẫn thực hiện các chức năng sống, thậm chí sinh trưởng và sinh sản rất nhanh nhờ vào quá trình tổng hợp và phân giải các chất.
Giải Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
18:55 20/08/2017 by : Diệu Linh
Thế giới sống vô cùng đa dạng và phonng phú. Chúng bao gồm những sinh vật có kích thước nhỏ bé, cấu tạo đơn giản cho tới những sinh vật có kích thước lớn, cấu tạo phức tạp.
Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào
15:57 20/07/2017 by : Diệu Linh
"Phần 2: Sinh học tế bào" là nội dung trọng tâm trong chương trình sinh học 10 và cũng là nền tảng kiến thức cơ bản cho các nội dung tiếp theo của sinh học THPT.
Bài 19: Giảm phân
17:01 19/07/2017 by : Diệu Linh
Giảm phân là hình thức phân bào giảm nhiễm xảy ra ở các cơ quan sinh sản. Giảm phân gồm 2 lần phân bào liên tiếp nhưng chỉ có 1 lần ADN nhân đôi.
Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
18:45 18/07/2017 by : Diệu Linh
Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển của sinh vật, số lượng tế bào tăng lên, các tế bào mới sinh ra thay thế cho các tế bào già, nhiễm bệnh.
Bài 17: Quang hợp
18:37 18/07/2017 by : Diệu Linh
Mọi sinh vật trên Trái Đất đều tiến hành quá trình hô hấp để thu năng lượng dưới dạng ATP nhờ oxi hóa các hợp chất hữu cơ.Thật may mắn các hợp chất này cũng như oxi được bù lại do hoạt động quang hợp.
Bài 16: Hô hấp tế bào
00:20 18/07/2017 by : Diệu Linh
Các năng lượng tích lũy trong các hợp chất hóa học dưới dạng hóa năng đi vào tế bào thông qua các con đường vận chuyển. Tuy nhiên, tế bào chỉ có thể sử dụng năng lượng dạng ATP.
Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
17:59 17/07/2017 by : Diệu Linh
Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống. Enzim chỉ làm tăng tốc độ của phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng.
Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
16:48 17/07/2017 by : Diệu Linh
Tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống. Chúng có cấu tạo phù hợp để tham gia mọi hoạt động sống cần thiết, đó là chuyển hóa vật chất và năng lượng. Vậy năng lượng là gì?
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
18:11 14/07/2017 by : Diệu Linh
Tế bào thường xuyên trao đổi chất với môi trường. Các chất ra vào tế bào đều phải được đi qua màng sinh chất theo cách này hay cách khác.
Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
17:00 14/07/2017 by : Diệu Linh
Khác với tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực có kích thước lớn và cấu tạo phức tạp hơn.
17:47 14/07/2017 by : Diệu Linh
Khác với tế bào nhân sơ, tế bào nhân thực có kích thước lớn và cấu tạo phức tạp hơn.

Pages