Sinh học 11

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Sinh học 11, hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Sinh học 11, tuyển tập các đề thi môn Sinh học 11 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Giải Bài 24: Ứng động - Sinh học 11 trang 102
12:03 08/08/2017 by : Diệu Linh
Bài 24 với nội dung: Ứng động. Ứng động là loại cảm ứng thức 2 của cơ thể phản ứng lại các kích thích của môi trường. Vậy ứng động và hướng động có gì giống và khác nhau?
Giải Bài 23: Hướng động  - Sinh học 11 trang 97
12:12 08/08/2017 by : Diệu Linh
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích của môi trường. Khả năng của thực vật phản ứng đối với kích thích gọi là tính cảm ứng.
Bài 20: Cân bằng nội môi
22:39 26/07/2017 by : Diệu Linh
Trong quá trình sống, cơ thể không chỉ có sự trao đổi chất với môi trường ngoài mà còn trao đổi chất với môi trường trong cơ thể.
Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
17:18 26/07/2017 by : Diệu Linh
Hệ tuần hoàn gồm: dịch tuần hoàn, tim và hệ mạch. Để thực hiện chức năng vận chuyển các chất trong cơ thể, tim và hệ mạch hoạt động nhịp nhàng.
Bài 18: Tuần hoàn máu
14:23 26/07/2017 by : Diệu Linh
Với các loài động vật đa bào có cấu tạo phức tạp, các tế bào trong cơ thể không thể trực tiếp trao đổi chất với môi trường ngoài.
Bài 17: Hô hấp ở động vật
01:12 25/07/2017 by : Diệu Linh
Ngoài tiêu hóa, hô hấp là hoạt động trao đổi chất không thể thiếu của động vật.Như đã học, thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách.
Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo)
21:43 24/07/2017 by : Diệu Linh
Ở động vật chuyên các loại thức ăn có nguồn gốc động vật hoặc nguồn gốc thực vật, ống tiêu hóa có những đặc điểm thích nghi với các loại thức ăn đó.
Bài 15: Tiêu hóa ở động vật
18:10 24/07/2017 by : Diệu Linh
Động vật là sinh vật dị dưỡng chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ lấy các chất dinh dưỡng từ môi trường.
Bài 12: Hô hấp ở thực vật
17:37 12/06/2017 by : Diệu Linh
Nội dung bài: quá trình hô hấp ở thực vật. Dựa vào SGK Sinh học 11, Tech12h tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu.
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
11:55 12/06/2017 by : Diệu Linh
Dựa vào SGK Sinh học 11, Tech12h tóm tắt hệ thống lí thuyết và hướng dẫn giải bài tập chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh.
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp (Trang 44 - 47 SGK)
17:34 07/06/2017 by : Diệu Linh
Quá trình quang hợp chịu ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh như: ánh sáng, nồng độ CO2, nước, nhiệt độ,...
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vât C3, C4 và CAM (Trang 40 - 43 SGK)
17:04 07/06/2017 by : Diệu Linh
Quá trình quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối. Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật C3,C4 và CAM chỉ khác nhau chủ yếu trong pha tối.
Bài 8: Quang hợp ở thực vật (Trang 36 - 39 SGK)
16:02 07/06/2017 by : Diệu Linh
Quang hợp là quá trình đặc trưng của thực vật. Trong bài này, chúng ta nghiên cứu các kiến thức về quang hợp ở thực vật.
Bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật - tiếp theo (Trang 28 - 31 SGK)
15:05 07/06/2017 by : Diệu Linh
Nitơ là nguyên tố khoáng thiết yếu với thực vật. Vậy thực vật cần lấy từ đâu?

Pages