Sinh học 12

Ở đây bạn có thể tìm thấy:Hệ thống lại kiến thức trọng tâm môn Sinh lớp 12, hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Sinh học lớp 12, tuyển tập các đề thi môn Sinh học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia môn Sinh mới nhất

Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Sinh

Bài đăng mới

Giải Bài 32: Nguồn gốc sự sống
22:08 16/08/2017 by : Diệu Linh
Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.
Giải Bài 31: Tiến hóa lớn
21:54 16/08/2017 by : Diệu Linh
Trong các bài trước chúng ta đã xem xét các cơ chế làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể (tiến hóa lớn) dẫn đến hình thành các loài.
Giải Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
17:49 16/08/2017 by : Diệu Linh
Có rất nhiều các yếu tố khác nhau để hình thành loài mới. Trong bài 29, chúng ta được học quá trình hình thành loài mới nhờ cách li địa lí.
Giải Bài 29: Quá trình hình thành loài
16:38 16/08/2017 by : Diệu Linh
Loài là một trong các cấp độ cơ bản của thế giới sống. Vậy loài được hình thành như thế nào?
Giải Bài 28: Loài
19:02 15/08/2017 by : Diệu Linh
Loài là một trong các cấp độ cơ bản của thế giới sống. Vậy loài là gì và chúng được hình thành như thế nào? Bài 28 với nội dung "Loài", chúng ta cùng tìm hiểu và giải đáp.
Giải Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi - Sinh học 12 trang 119
18:06 15/08/2017 by : Diệu Linh
Sinh vật luôn sống trong môi trường với các điều kiện luôn thay đổi không ngừng. Do đó, Các cá thể sinh vật cần thích nghi để tồn tại và phát triển, từ đó hình thành quần thể thích nghi.
Giải Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại - Sinh học 12 trang 113
19:50 14/08/2017 by : Diệu Linh
Kế thừa các học thuyết tiến hóa trước đó của Lamac, Đacuyn, ... cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật hiện đại, các nhà khoa học đưa ra học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại.
Giải Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn - Sinh học 12 trang 101
18:24 14/08/2017 by : Diệu Linh
Lamac nhà Nhà sinh học người Pháp. Đacuyn là nhà khoa học người Anh. Đây là nhà khoa học nổi tiếng với các học thuyết tiến hóa được công bố được đề cập trong nội dung 25.
Giải Bài 24: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa - Sinh học 12 trang 104
17:54 07/08/2017 by : Diệu Linh
Theo học thuyết tiến hóa hiện đại: Các sinh vật trong thế giới đều xuất phát từ một tổ tiên chung, trải qua quá trình tiến hóa và thích nghi để tồn tại, phát triển khi môi trường thay đổi.
Giải Bài 23: Ôn tập phần Di truyền học - Sinh học 12 trang 97
16:36 07/08/2017 by : Diệu Linh
Bài 23 với nội dung ôn tập phần 5 "Di truyền học" nhằm giúp cho học sinh khái quát kiến thức cơ bản và vận dụng giải các dạng bài tập.
Giải Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học - Sinh học 12 trang 92
15:10 07/08/2017 by : Diệu Linh
Con người không ngừng nghiên cứu và khám phá thiên nhiên và cơ thể chính mình. Thành tựu lớn nhất là giải trình tự gen của người.
Giải Bài 21: Di truyền y học - Sinh học 12 trang 87
18:17 04/08/2017 by : Diệu Linh
Di truyền y học là một bộ phận của di truyền học người chuyên nghiên cứu phát hiện các nguyên nhân, cơ chế gây bệnh di truyền ở người và đề ra các biện pháp phòng ngừa, cách chữa trị các bệnh di truyề
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen
18:28 13/07/2017 by : Diệu Linh
Khoa học kĩ thuật ngày càng hiện đại đưa tới sự tiến bộ không ngừng của kĩ thuật tạo giống cây trồng, vật nuôi. Kĩ thuật hiện đại nhất cho tới hiện nay là tạo giống nhờ công nghệ gen.
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
17:32 13/07/2017 by : Diệu Linh
Phương pháp tạo giống truyền thống là dựa trên nguồn biến dị tổ hợp và tạo giống lai cho ưu thế lai.

Pages