Sinh học 6

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Sinh học 6, hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 6 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Sinh học 6, tuyển tập các đề thi môn Sinh học 6 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Giải Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người - Sinh học 6 trang 89
16:41 04/08/2017 by : Diệu Linh
Giâm cành, chiết cành, ghép cành và nhân giống vô tính là cách sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra, nhằm mục đích nhân giống cây trồng. Bài 27 với nội dung; sinh sản sinh dưỡng do người.
Giải Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng - sgk Sinh học 6 trang 87
15:03 04/08/2017 by : Diệu Linh
Một số cây có hoa, thân, rễ, lá của nó có chức năng nuôi dưỡng cây còn có thể tạo thành cây mới. Vậy những cây mới đó được hình thành như thế nào?
Giải Bài 25: Biến dạng của lá - sgk Sinh học 6 trang 83
15:00 04/08/2017 by : Diệu Linh
Biến lá thường có dạng bản dẹt, chức năng chính của lá là chế tạo chất dinh dưỡng cho cây. Nhưng ở một số cây do thực hiện những chức năng khác, lá đã bị biến dạng. Đó là nội dung của bài 25.
Giải Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu? - sgk Sinh học 6 trang 80
00:28 04/08/2017 by : Diệu Linh
Chúng ta đều biết cây cần dùng nước để quang hợp và sử dụng cho một hoạt động sống khác nên hàng ngày rễ phải hút rất nhiều nước.
Giải Bài 23: Cây có hô hấp không? - sgk Sinh học 6 trang 77
23:55 03/08/2017 by : Diệu Linh
Lá cây thực hiện quang hợp dưới ánh sáng đã nhả ra khí oxi. Vậy lá cây có hô hấp không? Làm thế nào để biết được? Để trả lời các câu hỏi, chúng ta nghiên cứu bài 23.
Giải Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp. Ý nghĩa của quang hợp - sgk Sinh học 6 trang 75
17:38 03/08/2017 by : Diệu Linh
Quang hợp rất cần cho cây. Cây xanh quang hợp trong những điều kiện khác nhau của môi trường. Vậy những điều kiện nào ảnh hưởng tới quang hợp? chúng ta nghiên cứu trong bài 22.
Giải Bài: Quang hợp (tiếp theo) - sgk Sinh học 6 trang 70
17:58 03/08/2017 by : Diệu Linh
Ta đã biết, cây xanh có khả năng chế tạo chất hữu cơ để tự nuôi sống mình, do lá có nhiều lục lạp. Vậy lá chế tạo được chất gì và trong điều kiện như thế nào? Đó là nôi dunng nghiên cứu của bài này.
Giải Bài 21: Quang hợp - sgk Sinh học 6 trang 68
17:30 03/08/2017 by : Diệu Linh
Ta đã biết, cây xanh có khả năng chế tạo chất hữu cơ để tự nuôi sống mình, do lá có nhiều lục lạp. Vậy lá chế tạo được chất gì và trong điều kiện như thế nào? Đó là nôi dunng nghiên cứu của bài 21.
Giải Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá
18:42 02/08/2017 by : Diệu Linh
Phiến lá gồm 3 phần: biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá. Tại sao lá có thể tự chế tạo chất dinh dưỡng cho cây?
Giải Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá
17:01 02/08/2017 by : Diệu Linh
Lá là cơ quan sinh dưỡng của cây. Vậy lá có đặc điểm gì? Lá có chức năng hấp thụ ánh sáng thực hiện quang hợp. Vậy đặc điểm nào giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?
16:52 06/07/2017 by : Diệu Linh
Giống như rễ, thân cũng có nhiều biến dạng để thực hiện các chức năng khác nhau. Hãy quan sát một số biến dạng và tìm hiểu chức năng của chúng.
15:07 06/07/2017 by : Diệu Linh
Trong quá trình sống của cây, thân đảm nhận chức năng vận chuyển các chất. Vậy các chất nào được vận chuyển và được vận chuyển như thế nào trong thân?
19:38 05/07/2017 by : Diệu Linh
Trong quá trình sống, cây không những cao lên mà còn to ra. Vậy thân to ra nhờ bộ phận nào? Thân cây gỗ trưởng thành có cấu tạo như thế nào?
18:08 05/07/2017 by : Diệu Linh
Thân non của tất cả các loại cây là phần ở ngọn thân và ngọn cành. Thân non thường có màu xanh lục. Vậy cấu tạo trong của thân non như thế nào?

Pages