Sinh học 7

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Sinh học 7, hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 7 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Sinh học 7, tuyển tập các đề thi môn Sinh học 7 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Giải Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá - Sinh học 7 trang 110
22:51 13/08/2017 by : Diệu Linh
Trên thế giới có khoảng 25 415 loài cá. Ở Việt Nam đã phát hiện 2 753 loài, trong hai lớp chính: Lớp Cá sụn, lớp Cá xương. Các lớp cá này có những đặc điểm gì giống và khác nhau?
Giải Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép - Sinh học 7 trang 108
21:22 13/08/2017 by : Diệu Linh
Sau khi thực hiện mổ cá, quan sát cấu tạo ngoài và trong của cá chép, bài 33 chúng ta khái quá, hệ thống lại thành kiến thức. Nội dung bài 33: Cấu tạo trong của cá chép.
Giải Bài 31: Cá chép - Sinh học 7 trang 102
17:53 12/08/2017 by : Diệu Linh
Ngành Động vật có xương sống gồm các lớp Cá, Lưỡng cư, Bò sát, Chim và Thú (lớp có vú). Động vật có xương sống có bộ xương trong, trong đó có cột sống (chứa tủy sống).
Giải Bài 30: Ôn tập phần I: Động vật không xương sống - Sinh hoc 7
18:45 10/08/2017 by : Diệu Linh
Các bài học phần Động vật không xương sống đã giúp ta hiểu về cấu tạo, lối sống của các đại diện.
Giải Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp - Sinh học 7 trang 95
17:29 10/08/2017 by : Diệu Linh
Các đại diện của ngành Chân khớp gặp ở khắp nơi trên hành tinh của chúng ta. Chúng sống tự do và kí sinh. Chân khớp rất đa dạng nhưng chúng đều mang những đặc điểm chung nhất của toàn ngành.
Giải Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ - Sinh học 7 trang 89
16:55 10/08/2017 by : Diệu Linh
Lớp Sâu bọ phong phú nhất trong giới động vật, gấp 2- 3 lần số loài của các động vật còn lại. Hàng năm con người lại phát hiện ra nhiều loài mới. Chúng phân bố khớp mọi nơi trên Trái Đất.
Giải Bài 26: Châu chấu - Sinh học 7 trang 86
16:58 10/08/2017 by : Diệu Linh
Lớp Sâu bọ có số lượng loài rất lớn và có ý nghĩa thực tiễn lớn trong ngành Chân khớp. Bài 26 tìm hiểu về đại diện của lớp này về cấu tạo và hoạt động sống thường gặp ở các cánh đồng: châu chấu.
Giải Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện - Sinh học 7 trang 82
15:44 10/08/2017 by : Diệu Linh
Lớp Hình nhện có khoảng 36 nghìn loài là các chân khớp ở cạn đầu tiên. Chúng thích nghi sống nơi hang hốc, rậm rạp và hoạt động chủ yếu về đêm.
Giải Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác - Sinh học 7 trang 79
15:37 10/08/2017 by : Diệu Linh
Lớp Giáp xác có khoảng 20 nghìn loài, sống hầu hết ở các ao, hồ, sông, biển. Một số Giáp xác sống ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh.
Giải Bài 22: Tôm sông - Sinh học 7 trang 74
18:04 09/08/2017 by : Diệu Linh
Bài 22 với nội dung "tôm sông". Đây là một đại diện phổ biến cuả lớp Giáp xác thuộc ngành Chân khớp. Chúng sống phổ biến ở các sông, ngòi, ao, hồ, ...
Giải Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm - Sinh học 7 trang 71
17:16 09/08/2017 by : Diệu Linh
Ngành Thân mềm rất đa dạng, phong phú như: trai, sò, ốc, hến, mực, bạch tuộc, ... và phân bố khắp các môi trường: biển, ao, sông, hồ, trên cạn. Vậy dựa vào đâu để nhận biết chúng?
Giải Bài 19: Một số Thân mềm khác - Sinh học 7 trang 65
16:56 09/08/2017 by : Diệu Linh
Ngành Thân mềm có số loài rất lớn (khoảng 70 nghìn loài) lại đa dạng và rất phong phus ở vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Một số sống trên cạn, số nhỏ sống chui rúc.
Giải Bài 18: Trai sông - Sinh học 7 trang 62
16:22 09/08/2017 by : Diệu Linh
Bài 18 với nội dung "Trai sông". Đó là đại diện của ngành Thân mềm sống ở đáy hồ ao, sông ngòi; bò và ẩn nửa mình trong bùn cát. Thân trai mềm nằm trong 2 mảnh vỏ.
Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành Giun đốt
16:10 07/07/2017 by : Diệu Linh
Giun đốt có khoảng 9 nghìn loài, sống ở nước mặn, nước ngọt, trong bùn, trong đất. Một số giun đốt ở trên cạn và kí sinh.

Pages