Sinh học

Hệ thống lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK môn Sinh Học từ cấp I đến cấp III. Sưu tầm các đề thi thử, các chuyên đề thường gặp. Tất cả đều có hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu

Một số chuyên đề ôn tập môn Sinh lớp 12

Bài đăng mới

Giải Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
00:45 22/08/2017 by : Diệu Linh
Sự tăng số lượng cá thể vi sinh vật được xem là sự sinh sản, hình thức sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và vi sinh vật nhân thực có những nét khác nhau. Đó là nội dung bài 26.
Giải Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
00:44 22/08/2017 by : Diệu Linh
Vi sinh vật có đặc điểm nổi trội là sinh trưởng và sinh sản nhanh. Vậy tốc độ sinh trưởng của vi sinh vật như thế nào? Quá trình sinh trưởng của quần thể vi sinh vật diễn ra như thế nào?
Giải Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
19:58 21/08/2017 by : Diệu Linh
Vi sinh vật là nhóm sinh vật có cấu tạo đơn giản. Tuy nhiên, chúng vẫn thực hiện các chức năng sống, thậm chí sinh trưởng và sinh sản rất nhanh nhờ vào quá trình tổng hợp và phân giải các chất.
Giải Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
18:55 20/08/2017 by : Diệu Linh
Thế giới sống vô cùng đa dạng và phonng phú. Chúng bao gồm những sinh vật có kích thước nhỏ bé, cấu tạo đơn giản cho tới những sinh vật có kích thước lớn, cấu tạo phức tạp.
Giải Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
18:54 18/08/2017 by : Diệu Linh
Nhiều loài sinh vật sống chủ yếu nơi quang đãng có nhiều ánh sáng, nhưng ngược lại có loài chỉ sống trong bóng râm.
Giải Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
17:05 18/08/2017 by : Diệu Linh
Mọi sinh vật luôn sống trong môi trường nhất định. Chúng có quan hệ mật thiết với nhau. Vậy môi trường là gì và bao gồm những yếu tố nào? Tại sao sinh vật luôn tồn tại trong môi trường nhất định?
Giải Bài 40: Ôn tập phần Di truyền và biến dị
18:31 17/08/2017 by : Diệu Linh
Bài 40 với nội dung "ôn tập phần Di truyền và biến dị" nhằm mục tiêu tổng hợp và khái quát và củng cố kiến thức trong tâm toàn bộ phần 1 trong Sinh học 9.
17:47 17/08/2017 by : Diệu Linh
Trong thực tiễn, bên cạnh hiện tượng thoái hóa ở sinh vật, còn có hiện tượng ưu thế lai. Vậy hiện tượng ưu thế lai là gì? Nguyên nhân và vai trò của hiện tượng ưu thế lai?
Giải Bài 34: Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
16:03 17/08/2017 by : Diệu Linh
Thoái hóa là gì? Khi nào xảy ra thoái hóa? Làm thế nào để tránh thoái hóa? Bài 34 với nội dung "Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần" chúng ta cùng giải đáp các vấn đề trên.
Giải Bài 32: Công nghệ gen
16:04 17/08/2017 by : Diệu Linh
Cùng với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật, ngành công nghệ sinh học ngày càng phát triển.
Giải Bài 31: Công nghệ tế bào
15:56 17/08/2017 by : Diệu Linh
Di truyền học là cơ sở lí thuyết và có vai trò quan trọng trong nhiều ngành khoa học khác nhau: Y học, công nghệ sinh học,... Trong chương 6 đề cập đến 1 số ứng dụng của Di truyền học.
Giải Bài 32: Nguồn gốc sự sống
22:08 16/08/2017 by : Diệu Linh
Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn: tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.
Giải Bài 31: Tiến hóa lớn
21:54 16/08/2017 by : Diệu Linh
Trong các bài trước chúng ta đã xem xét các cơ chế làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể (tiến hóa lớn) dẫn đến hình thành các loài.
Giải Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
17:49 16/08/2017 by : Diệu Linh
Có rất nhiều các yếu tố khác nhau để hình thành loài mới. Trong bài 29, chúng ta được học quá trình hình thành loài mới nhờ cách li địa lí.

Pages