Tiếng anh 10

Giải bài tập tiếng Anh lớp 10. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập

Bài đăng mới

Language focus - Unit 6: An excursion - Chuyến tham quan
15:05 24/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /ə/ và /ɜ:/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về thì hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai, và thì tương lai gần.
Writing  - Unit 6: An excursion - Chuyến tham quan
14:49 24/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề công nghệ và bạn .
Listening - Unit 6: An excursion - Chuyến tham quan
16:04 21/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề chuyến tham quan. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 6: An excursion: Chuyến tham quan
18:43 20/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chuyến tham quan, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10.
Reading -  Unit 6: An excursion - Chuyến tham quan
16:43 20/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề chuyến tham quan, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10.
Language focus - Unit 5: Technology and you - Công nghệ và bạn
12:29 20/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /u/ và /u:/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về thì hiện tại hoàn thành, thể bị động của thì hiện tại hoàn thành và và liên từ who, which, t
Writing  - Unit 5: Technology and you -  Công nghệ và bạn
12:05 20/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề công nghệ và bạn .
Listening  - Unit 5: Technology and you -  Công nghệ và bạn
12:50 20/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề công nghệ và bạn. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking  - Unit 5: Technology and you - công nghệ và bạn
12:05 20/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề công nghệ và bạn, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10.
Reading  - Unit 5: Technology and you -  Công nghệ và bạn
17:30 19/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề công nghệ và bạn, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10.
Language focus - Unit 4: Special education - Giáo dục đặc biệt
15:57 19/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm /ɒ/ và /Ɔ:/trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về tính từ đi với the, cấu trúc used to và liên từ which.
Writing - Unit 4: Special education - Giáo dục đặc biệt
14:50 19/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề giáo dục đặc biệt .
Listening - Unit 4: Special education - Giáo dục đặc biệt
12:57 19/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề giáo dục đặc biệt. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking -  Unit 4: Special education - Giáo dục đặc biệt
12:21 19/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề giáo dục đặc biệt, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10.

Pages