Tiếng anh 12

Hướng dẫn học tốt tiếng Anh 12. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập

Bài đăng mới

Language focus - Unit 6: Future Jobs - Công việc tương lai
15:46 08/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm của từ nối, giới từ và ngữ pháp mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.
Writing - Unit 6: Future jobs - Công việc tương lai
14:50 08/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề nghề nghiệp tương lai.
Listening - Unit 6: Future jobs - Công việc tương lai
12:34 08/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề giáo dục đại học. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 6: Future jobs - Công việc tương lai
12:11 08/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần speaking về chủ đề công việc tương lại, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 12.
Reading - Unit 6: Future jobs - Công việc tương lai
12:46 08/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề công việc tương lai, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 12.
Language focus - Unit 5: Higher education - Giáo dục đại học
18:28 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức về cách đánh trọng âm với từ nhiều hơn ba âm tiết và câu điều kiện trong tiếng Anh .
Writing - Unit 5: Higher education - Giáo dục đại học
17:26 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn ngắn.
Listening - Unit 5: Higher education - Giáo dục đại học
16:56 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề giáo dục đại học. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 5: Higher education - Giáo dục đại học
16:48 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần speaking về chủ đề hệ giáo dục đại học, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 12.
Reading - Unit 5: Higher education - Giáo dục đại học
15:34 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề giáo dục đại học, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 12.
Language focus - Unit 4: School education system - Hệ thống giáo dục nhà trường
11:01 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần trọng tâm kiến thức về cách đánh trọng âm với từ ba âm tiết và ôn tập về câu chủ động - bị động trong tiếng Anh.
Writing - Unit 4: School education system - Hệ thống giáo dục nhà trường
10:20 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn ngắn. Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa
Listening - Unit 4: School education system - Hệ thống giáo dục nhà trường
10:25 07/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề hệ thống giáo dục nhà trường. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.
Speaking - Unit 4: School education system - Hệ thống giáo dục nhà trường
17:09 06/07/2017 by : Hoàng Ngọc Quỳnh
Phần speaking hướng dẫn cách xây dựng hội thoại để thảo luận về chủ đề giao tiếp trong xã hội.

Pages