Toán học

Hệ thống lại lý thuyết và hướng dẫn giải bài tập SGK môn Toán tất cả các cấp học. Sưu tầm các đề thi thử, các chuyên đề thường gặp. Tất cả đều có hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu

Tuyển tập đề thi lên lớp 10 chuyên Toán

Bài đăng mới

Giải bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức - Toán 8 tập 1
10:41 23/08/2017 by : Quỳnh Phương
Chia đơn thức cho đơn thức có quy tắ như thế nào ? Để biết chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Chia đơn thức cho đơn thức thuộc chương trình môn Toán 8.
Giải bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp - Toán 8 tập 1
18:40 18/08/2017 by : Quỳnh Phương
Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp thuộc chương trình môn Toán 8.
Giải bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử - Toán 8 tập 1
16:22 18/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để phân tích đa thức thành nhân tử có rất nhiều phương pháp. Để biết thêm chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.
Giải bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức - Toán 8 tập 1
15:00 18/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để phân tích đa thức thành nhân tử có rất nhiều phương pháp. Để biết thêm chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.
Giải bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung - Toán 8 tập 1
12:29 18/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để phân tích đa thức thành nhân tử có rất nhiều phương pháp. Để biết thêm chi tiết hơn, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung.
Giải bài Ôn tập chương II - Tam giác - Toán 7 tập 1
10:19 18/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để củng cố kiến thức toàn bộ chương II về tam giác ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Ôn tập chương II - Tam giác.
Giải bài 9: Thực hành ngoài trời - Toán 7 tập 1
19:28 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Bạn có thể đo được khoảng cách giữa hai điểm A và B bị ngăn cách bởi con sông hay không? Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Thực hành ngoài trời.
Giải bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông - Toán 7 tập 1
18:51 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để nhận biết hai tam giác vuông bằng nhau có những trường hợp nào ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Định lý Py-ta-go.
Giải bài 7: Định lý Py-ta-go - Toán 7 tập 1
16:29 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Trong tam giác vuông, nếu biết độ dài của hai cạnh thì ta tính được độ dài của cạnh thứ ba ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Định lý Py-ta-go.
Giải bài 6: Tam giác cân - Toán 7 tập 1
12:57 17/08/2017 by : Quỳnh Phương
Tam giác có hai cạnh bằng nhau được gọi tên là gì ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Tam giác cân.
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc (g.c.g) - Toán 7 tập 1
12:12 16/08/2017 by : Quỳnh Phương
Nếu hai tam giác có 1 cạnh và 2 góc kề bằng nhau thì hai tam giác đó có bằng nhau không ?
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh (c.g.c) - Hình học 7 tập 1
10:02 16/08/2017 by : Quỳnh Phương
Hai tam giác có 3 cạnh tương ứng bằng nhau thì bằng nhau, vậy nếu hai tam giác có 2 cạnh và góc xen giữa bằng nhau thì hai tam giác đó có bằng nhau không ?
Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh - Hình học 7 tập 1
16:49 15/08/2017 by : Quỳnh Phương
Để biết hai tam giác có bằng nhau ta có cần thiết phải biết hết những cạnh, góc , đỉnh tương ứng bằng nhau hay không ?
Bài 2: Hai tam giác bằng nhau - Hình học 7 tập 1
15:18 15/08/2017 by : Quỳnh Phương
Ta đã biết sự bằng nhau của hai đoạn thẳng, hai góc vậy còn đối với tam giác ? Để biết thêm chi tiết, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hai tam giác bằng nhau.

Pages