Toán lớp 2

Ở đây các con có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán lớp 2, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 2 một cách dễ hiểu, các dạng bài toán thường gặp trong môn toán lớp 2

Bài đăng mới

Giải bài 11 trừ đi một số: 11 - 5
18:39 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Các con đã có nền tảng về phép trừ có nhớ. Vậy nên bài hôm nay, các thầy cô chia sẻ với các con bài 11 trừ đi một số.
Giải bài Số tròn chục trừ đi một số
17:45 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Số tròn chục có hàng đơn vị là 0, 0 không trừ được cho số nào, vậy phép tính phải thực hiện như thế nào ? Để biết chi tiết, các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây.
Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 46 SGK
17:04 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm củng cố lại kiến thức về tìm số hạng khi biết một tổng. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.
Giải bài Tìm một số hạng trong một tổng
16:07 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Có một bài toán nhỏ được đặt ra, nếu biết tổng và một số hạng thì số hạng còn lại tìm như thế nào ? Để giải thích, các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây.
Giải bài Luyện tập chung - Toán lớp 2 trang 44
15:52 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm mục đích củng cố lại kiến thức phần phép cộng có nhớ, đơn vị đo kg, lít. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây.
Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 43 SGK
11:17 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm củng cố lại kiến thức và phép toán cũng như các bài toán có lời văn về lít. Các thầy cô chia sẻ bài đăng dưới đây.
Giải bài Lít
11:11 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Để đo chiều cao, chiều dài các con dùng thước có đơn vị là cm, dm. Đo cân nặng của vật các con dùng cân có đơn vị là kg. Vậy để biết một vật chứa bao nhiêu nước, sữa,... người ta dùng đơn vị gì ?
Giải bài Phép cộng có tổng bằng 100
10:43 29/07/2017 by : Quỳnh Phương
Các con đã được học các phép cộng có tổng bằng mười, phép cộng có nhớ nhưng đều trong phạm vi số có hai chữ số. Bài đăng dưới đây, thầy cô đưa tới các con phép cộng có tổng bằng 100.
Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 39 SGK
18:16 28/07/2017 by : Quỳnh Phương
Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố bảng cộng của 6, 7, 8, 9. Ngoài ra bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.
Giải bài Bảng cộng
17:24 28/07/2017 by : Quỳnh Phương
Nhằm tổng kết lại phần phép cộng có nhớ, các thầy cô sẽ đưa tới các con bài Bảng cộng. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.
Giải bài Luyện tập - Toán lớp 2 trang 37 SGK
16:04 28/07/2017 by : Quỳnh Phương
Với bài luyện tập này, các con sẽ được củng cố các các phép tính của 6 cộng với một số, và phép cộng số có hai chữ số với hàng đơn vị là chữ 6.
Giải bài 36 + 15
16:08 28/07/2017 by : Quỳnh Phương
Phép tính 36 + 15 =? được thực hiện như thế nào ? Vậy nên, các thầy cô chia sẻ với các con bài 36 + 15. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này.
Giải bài 26 + 5
15:39 28/07/2017 by : Quỳnh Phương
Phép tính 26 + 5 =? được thực hiện như thế nào ? Vậy nên, các thầy cô chia sẻ với các con bài 26 + 5. Hi vọng với kiến thức các con đã biết, các con sẽ nắm vững phần này.
Giải bài 6 cộng với một số: 6 + 5
12:53 28/07/2017 by : Quỳnh Phương
Các con đã có nền tảng về phép cộng có nhớ và phép cộng với 7. Vậy nên bài hôm nay, các thầy cô chia sẻ với các con bài 6 cộng với một số.

Pages