GDCD 12

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn GDCD 12, hướng dẫn giải bài tập SGK GDCD 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong GDCD 12, tuyển tập các đề thi môn GDCD 12 học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia mới nhất

Bài đăng mới

Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước
17:22 02/08/2017 by : Mưa bụi
Một đất nước phát triển bền vững là một đất nước có sự tăng trường liên tục và vững chắc về kinh tế , có sự đảm bảo, ổn định và phát triển về văn hóa, xã hội, có môi trường được bảo vệ và cải thiện…Tr
Bài 8: Luật pháp với sự phát triển của công dân
16:52 02/08/2017 by : Mưa bụi
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta, Đảng và nhà nước rất chú trọng đến yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm chuẩn bị một thế hệ công dân có trí tuệ và
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ
16:34 02/08/2017 by : Mưa bụi
Hiến pháp năm 1992 khẳng định: Nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, trong đó tất cả quyền lực thuộc về nhân dân.
Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản
15:19 02/08/2017 by : Mưa bụi
Ngày nay, trên đất nước chúng ta, mỗi công dân đều có những quyền tự do nhất định, được ghi nhận trong hiến pháp. Đó là các quyền tự do cơ bản của công dân.
Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
17:40 04/07/2017 by : Mưa bụi
Bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo là một trong những nguyên tắc cơ bản được ghi nhận trong hiến pháp nước ta.
Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội
16:38 04/07/2017 by : Mưa bụi
Quyền bình đẳng của công dân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội được khẳng định ngay trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa: “Tất cả công dân Việt Nam đều ngang quyền về m
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật
15:20 04/07/2017 by : Mưa bụi
Quyền bình đẳng là thành quả đấu tranh lâu dài của nhân loại tiến bộ qua các thời kì lịch sử khác nhau.
Bài 2: Thực hiện pháp luật
15:49 04/07/2017 by : Mưa bụi
Pháp luật là phương tiện quản lí của nhà nước, là phương tiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Câu hỏi đặt ra là: Nhà nước và công dân sử dụng phương tiện pháp luật như thế nào?
Bài 1: Pháp luật và đời sống
18:50 03/07/2017 by : Mưa bụi
Trong cuộc sống hiện nay, pháp luật là công cụ tất yếu mà nhà nước sử dụng để quản lí. Vậy tại sao lại là pháp luật mà không phải là một công cụ khác. Bài học dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ vấn đề đó.
Đề và đáp án môn Công dân mã đề 324 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
12:24 28/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Công dân mã đề 323 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
12:33 28/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Công dân mã đề 322 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
12:40 28/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Công dân mã đề 321 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
12:37 28/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.
Đề và đáp án môn Công dân mã đề 320 thi THPTQG 2017 – đáp án của bộ GD-ĐT
11:42 28/06/2017 by : Mưa bụi
Nhằm giúp các em tra khảo nhanh chóng đáp án chính thức của Bộ GD - ĐT trong kì thi THPT vừa mới diễn ra.

Pages