Hóa học 12

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm hóa học 12, hướng dẫn giải bài tập SGK hóa học 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong hóa 12, tuyển tập các đề thi môn hóa học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia mới nhất

Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Hóa

Bài đăng mới

Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường
12:02 07/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề môi trường.
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
11:09 07/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề xã hội.
Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
17:37 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế.
Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
16:45 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ.
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
16:57 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhận biết một số chất khí.
Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
15:55 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Nhận biết một số ion trong dung dịch.
Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
14:19 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng.
Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
12:43 06/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt.
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
18:19 05/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc.
Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
17:32 05/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Đồng và hợp chất của đồng.
Bài 34: Crom và hợp chất của crom
16:39 05/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Crom và hợp chất của crom.
Bài 33: Hợp kim của sắt
15:13 05/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hợp chất của sắt.
Bài 32: Hợp chất của sắt
14:09 05/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Hợp chất của sắt.
Bài 31: Sắt
12:23 05/07/2017 by : Quỳnh Phương
Dựa theo cấu trúc SGK hóa học 12, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài: Sắt. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Pages