Toán lớp 6

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 6, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 6 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 6, tuyển tập các đề thi học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất của Toán 6

Bài đăng mới

Bài 9: Quy tắc chuyển vế - Toán 6 tập 1
17:24 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Quy tắc chuyển vế. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc - Toán 6 tập 1
16:31 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Quy tắc dấu ngoặc. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 7: Phép trừ hai số nguyên - Toán 6 tập 1
16:15 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Phép trừ hai số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên - Toán 6 tập 1
15:21 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Tính chất của phép cộng các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu - Toán 6 tập 1
11:00 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về các phép tính trên tập số nguyên và bài tiếp theo là phép tính cộng với hai số nguyên khác dấu.
Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu - Toán 6 tập 1
10:54 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về các phép tính trên tập số nguyên và đầu tiên là phép tính cộng. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên - Toán 6 tập 1
10:20 21/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về tập số mới- tập số nguyên và thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 2: Tập hợp các số nguyên - Toán 6 tập 1
18:17 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về tập số mới. Đó là tập các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản.
Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Toán 6 tập 1
18:38 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: Làm quen với số nguyên âm. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài Ôn tập chương I - Toán 6 tập 1
16:34 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập chương I. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Toán 6 tập 1
15:08 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: Bội chung nhỏ nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 17:  Ước chung lớn nhất - Toán 6 tập 1
12:59 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: Ước chung lớn nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 16:  Ước chung và bội chung - Toán 6 tập 1
11:23 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: Ước chung và bội chung. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Toán 6 tập 1
10:49 20/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học này trình bày nội dung: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

Pages