Toán lớp 12

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 12, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 12, tuyển tập các đề thi môn Toán học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia mới nhất

Tuyển tập đề thi THPT quốc gia môn Toán

Bài đăng mới

Bài Ôn tập cuối năm Hình học 12 - Hình học 12
16:25 04/07/2017 by : Nguyễn Linh
Dưới đây là các dạng bài khái quát của từng chương trong chương trình Hình học 12. Với bài học này sẽ giúp các bạn ôn tập lại vốn kiến thức một cách tổng quát nhất.
Bài Ôn tập chương III - Hình học 12
12:36 04/07/2017 by : Nguyễn Linh
Đây là bài ôn tập chương 3, chương cuối cùng trong chương trình hình học 12 với nội dung: Phương pháp tọa độ trong không gian.
Bài 3: Phương trình đường thẳng trong không gian - Hình học 12
10:12 04/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Phương trình đường thẳng trong không gian. Một kiến thức mới đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài 2: Phương trình mặt phẳng - Hình học 12
17:42 03/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Phương trình mặt phẳng. Một kiến thức mới đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian - Hình học 12
15:41 03/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học đầu tiên chương 3 với nội dung: Hệ tọa độ trong không gian. Một kiến thức mới đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài Ôn tập chương II - Hình học 12
12:25 03/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung tổng hợp kiến thức trong chương II: Mặt nón. Mặt trụ. Mặt cầu.
Bài 2: Mặt cầu - Hình học 12
10:34 03/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Mặt cầu. Một kiến thức mới đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài 1: Khái niệm về mặt tròn xoay - Hình học 12
17:59 01/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học đầu tiên với nội dung: Khái niệm về mặt tròn xoay. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài Ôn tập chương 4 - Giải tích 12
15:23 01/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tiếp theo với nội dung: Ôn tập chương 4. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 12, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.
Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực - Giải tích 12
12:29 01/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tiếp theo với nội dung: Phương trình bậc hai với hệ số thực. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài 3: Phép chia số phức - Giải tích 12
11:28 01/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tiếp theo với nội dung: Phép chia số phức. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài 2: Cộng, trừ và nhân số phức - Giải tích 12
11:19 01/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tiếp theo với nội dung: Cộng, trừ và nhân số phức. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài 1: Số phức - Giải tích 12
18:35 30/06/2017 by : Nguyễn Linh
Mở đầu chương 4 với bài học: Số phức. Một kiến thức mới nhưng không khó, đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết để vận dụng giải quyết các bài toán.
Bài Ôn tập chương 3 - Giải tích 12
16:59 30/06/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung tổng hợp kiến thức trong chương 3: Nguyên hàm. Tích phân và ứng dụng.

Pages