Toán lớp 10

Ở đây bạn có thể tìm thấy: ôn tập kiến thức trọng tâm môn Toán 10, hướng dẫn giải bài tập SGK Toán học 10 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong Toán 10, tuyển tập các đề thi môn Toán 10 học kỳ 1 - học kỳ 2 mới nhất

Bài đăng mới

Bài Ôn tập chương II - Hình học 10
18:15 11/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tổng quát toàn bộ nội dung chương II: Tích vô hướng của hai Vecto và ứng dụng. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác - Hình học 10
15:37 11/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu nội dung: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác . Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ - Hình học 10
11:28 11/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu nội dung: Tích vô hướng của hai vectơ. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì - Hình học 10
10:22 11/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu nội dung: Giá trị lượng giác của một góc bất kì . Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài Ôn tập chương I - Hình học 10
11:33 10/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tóm tắt toàn bộ kiến thức chương I: Vectơ. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 4: Hệ trục tọa độ - Hình học 10
10:42 10/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu nội dung: Hệ trục tọa độ. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 3: Tích của vec tơ với một số - Hình học 10
16:21 08/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu nội dung: Tích của vec tơ với một số. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ - Hình học 10
15:14 08/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu nội dung: Tổng và hiệu của hai vectơ. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 1: Các định nghĩa - Hình học 10
11:29 08/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học giới thiệu các khái niệm, định nghĩa về vectơ. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài Ôn tập chương III - Đại số 10
17:19 07/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học tổng kết toàn bộ kiến thức chương III: Phương trình, hệ phương trình. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn - Đại số 10
16:06 07/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai - Đại số 10
15:45 07/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài 1: Đại cương về phương trình - Đại số 10
12:23 07/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Đại cương về phương trình. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán.
Bài Ôn tập chương II - Đại số 10
10:03 07/07/2017 by : Nguyễn Linh
Bài học với nội dung: Ôn tập chương II. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, Tech12h sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu.

Pages